Comhdháil na bPríomhoifigeach Altranais Uile-Éireann 2016

Tionóladh Comhdháil na bPríomhoifigeach Altranais Uile-Éireann 2016 i gCaisleán Bhaile Átha Cliath an 5 Nollaig. Ba é téama na comhdhála “Inbhuanaitheacht an Fhórsa Saothair Altranais agus Chnáimhseachais a Neartú – Dea-Thorthaí a Bhaint Amach”.

Thug an tOllamh Linda Aiken, Ollamh le hAltranas, Ollamh le Socheolaíocht agus Stiúrthóir an Lárionaid um Thorthaí Sláinte agus Taighde Beartais, Ollscoil Pennsylvania, aitheasc le linn na comhdhála. Labhair na daoine seo a leanas lena linn freisin: Lisa Skeet, Stiúrthóir an Aonaid um Sholáthar Sábháilte Foirne agus Áiteanna Sláintiúla Oibre, Cathair Hamilton, an Nua-Shéalainn; an tOllamh Cathy Warwick CBE, Coláiste Ríoga na gCnáimhseach, Londain; agus Peter Griffiths, Cathaoirleach an Taighde Seirbhísí Sláinte, Dámh na nEolaíochtaí Sláinte, Ollscoil Southampton.