Comhairliúcháin

Gné shuntasach den teagmháil idir an Oifig agus a cuid geallsealbhóirí agus comhpháirtithe is ea dul i gcomhairle leo ar bhonn leanúnach réamhghníomhach. Le linn comhdhálacha, tugtar deis dúinn faisnéis, saineolas, tuairimí agus eispéiris a chomhroinnt le daoine eile.

16/05/17 – An Chomhdháil maidir le Luachanna Altranais agus Cnáimhseachais sa Chleachtas
01/12/16 – Comhdháil na bPríomhoifigeach Altranais Uile-Éireann
05/09/16 – An creat d’altraí in Aonaid Mheasúnachta Géarmhíochaine agus in Aonaid Mheasúnachta Míochaine
01/06/16 – Comhdháil na Luachanna
01/12/14 – Comhdháil na bPríomhoifigeach Altranais Uile-Éireann

Twitter
Cuirimid ár gcomhdhálacha uile chun cinn ar ár leathanach ar Twitter. Lean sinn ag @chiefnurseIRE