Samhail Chomhtháite Chúraim le haghaidh an Altranais agus an Chnáimhseachais

Freagairt Altranais agus Cnáimhseachais Phobail a Fhorbairt do Shamhail Chomhtháite Chúraim

Rinne an tAire Sláinte an Dréachtbheartas maidir le Freagairt Altranais agus Cnáimhseachais Phobail do Shamhail Chomhtháite Chúraim a cheadú an 27 Márta. Is é atá sa tsamhail chúraim a mholtar ná samhail lena dtairgtear raon roghanna don duine aonair, don teaghlach agus don phobal. Is é aidhm an bheartais freastal ar na roghanna agus ar na riachtanais atá ag úsáideoirí seirbhíse agus an méid sin a dhéanamh chomh gar don bhaile agus is féidir, feabhas a chur ar sheachaint an ospidéil agus ar shreabhadh othar, agus rochtain thráthúil ar sheirbhísí agus luathscaoileadh a chinntiú.

Moltar creat sa dréachtbheartas le haghaidh na nithe seo a dhéanamh:
• Samhail agus conair chúraim a chur i láthair atá bunaithe ar an bhfís atá againn roghanna a thabhairt do dhaoine maidir le cén áit ar féidir leo cúram a fháil. Dírítear go láidir sa tsamhail a mholtar ar chúram a thabhairt sa bhaile agus sa phobal mar chéad phointe teagmhála.
• Deis a thabhairt an t-ionad cúraim shláinte phríomhúil a úsáid mar chéad phointe teagmhála altranais agus cnáimhseachais.
• Samhail chúraim réamhghníomhach atá comhtháite agus idirdhisciplíneach agus lena gcuirfear ar chumas an othair aistriú go réidh idir seirbhísí géarchúraim agus seirbhísí pobail.

Cuireadh Grúpa Stiúrtha ar bun atá faoi chathaoirleacht ag an Dr Susan Kent, Príomhoifigeach Altranais Cúnta, agus a chuimsíonn raon leathan geallsealbhóirí.

Léigh an Dréachtbheartas maidir le Freagairt Altranais agus Cnáimhseachais Phobail a Fhorbairt do Shamhail Chomhtháite Chúraim anseo
Léigh an óráid ón Aire Harris ag Seoladh an Dréachtpháipéir Bheartais anseo