Clár Fógraí

Ráiteas ó Simon Harris, an tAire Sláinte – an 1 Márta 2018

“Ba mhaith liom ár sárbhaill foirne sláinte ar fud na tíre a mholadh inniu as an tiomantas agus an díograis ollmhór atá taispeánta acu.

Beag beann ar na drochdhálaí atá i réim, bíonn iarracht mhór á déanamh acu chun seirbhísí ríthábhachtacha a choinneáil ar oscailt agus chun a chinntiú go mbíonn aire á tabhairt d’othair. Chuala mé scéalta inniu go mbíonn oibrithe cúram sláinte i ngach cearn den tír ag siúl chun na hoibre, ag fanacht san obair tar éis a seala, ag codladh san ospidéal thar oíche agus ag dul thar a ngnáthdhualgas chun a chinntiú go bhfaigheann a n-othair an cúram a theastaíonn.

Ba mhaith liom buíochas a ghabháil lenár bparaimhíochaineoirí as othair a iompar i ndálaí an-deacair, le baill foirne Cosanta Sibhialta as cabhrú le cógas riachtanach a sheachadadh, agus le hÓglaigh na hÉireann as othair scagdhealaithe agus cógais a aistriú agus as cabhrú lenár mbaill foirne thiomnaithe cúram sláinte an áit oibre a bhaint amach go sábháilte.

Tacaímis go léir leis na daoine sin trína chinntiú gur i gcásanna éigeandála, agus sna cásanna sin amháin, a dhéanfaimid teagmháil leo.

Ba mhaith liom an deis seo a thapú freisin impí ar dhaoine dul i dteagmháil le cairde, gaolta agus comharsana leochaileacha leo, a luaithe atá sé sábháilte déanamh amhlaidh, chun a chinntiú go bhfuil siad go maith agus te.”

Críoch