Clár Fógraí

Foilsítear tuarascáil nuashonraithe eatramhach ar dhul chun cinn ar an bPlean Gníomhaíochta um Ghnáthaimh Othar Cónaitheach/Chás Lae 2018

17 Lúnasa 2018

D’fhoilsigh an Roinn Sláinte, Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (FSS) agus an Ciste Náisiúnta um Cheannach Cóireála (NTPF) sonraí faoin bPlean Gníomhaíochta um Ghnáthaimh Othar Cónaitheach/Chás Lae don bhliain 2018 an 12 Aibreán.

Inniu (an 17 Lúnasa 2018), d’fhoilsigh NTPF Tuarascáil Nuashonraithe Eatramhach ar an dul chun cinn a rinneadh go dtí seo ar na spriocanna atá leagtha amach sa Phlean.

Ó bhain sé buaicfhigiúr amach ag deireadh mhí Iúil 2017, tá laghdú 9,955 dhuine tagtha thar an mbliain seo a chuaigh thart ar an líon iomlán othar atá ag feitheamh le gnáthamh Othar Cónaitheach nó Cás Lae, agus 76,156 dhuine ar an liosta ag deireadh mhí Iúil 2018. Tá an laghdú is suntasaí le brath sa líon daoine atá ag feitheamh le níos mó ná 9 mí, ar ina leith a tháinig laghdú 7,715 dhuine ar an bhfigiúr sa tréimhse chéanna.

Sa chéad seacht mí den bhliain, ghlac 12,008 nduine ar an liosta feithimh le haghaidh gnáthaimh Othar Cónaitheach/Chás Lae le tairiscintí cóireála ó NTPF.

Cliceáil anseo chun amharc ar an tuarascáil nó chun í a íoslódáil