Clár Fógraí

Ceapadh don Bhord Clárúcháin Radagrafaíochta

Cheap an tAire Sláinte, Simon Harris TD, an duine seo a leanas mar chomhalta ar Bhord Clárúcháin na Radagrafaithe, tar éis don Bhord é a chomhthoghadh.  Tá an ceapachán seo i bhfeidhm ón 29 Bealtaine 2018 go dtí an 23 Eanáir 2020.

An tUasal Barry Hallinan

Radagrafaí cáilithe is ea an tUasal Hallinan a bhfuil 18 mbliana taithí aige sa réimse oibre. Thosaigh sé a ghairm bheatha in Ospidéal Beaumont agus bhí poist éagsúla aige ann sula raibh sé ina Speisialtóir Cliniciúil feidhmeach sa Raideolaíocht Idirghabhálach ag deireadh 2009, agus ghlac sé leis an ról sin go foirmiúil an bhliain ina dhiaidh sin. Chaith sé ceithre bliana sa phost sin agus áirítear leis na rudaí ba shuntasaí a baineadh amach i rith na tréimhse sin seirbhís fhoirmiúil ar glao-dhualgas 24 uair an chloig a chur ar fáil don tseirbhís Trombaseachtóime Náisiúnta agus ról an radagrafaí a chur chun cinn sa Raideolaíocht Idirghabhálach. In 2014, bhog an tUasal Hallinan chuig an gcuideachta ilnáisiúnta Siemens, áit ar oibrigh sé in Éirinn agus sa RA mar Speisialtóir Feidhmchláir i réimsí na radagrafaíochta ginearálta agus idirghabhálach. Tar éis tréimhse dhá bhliain a chaitheamh leis an gcuideachta sin, d’fhill sé ar Ospidéal Beaumont agus ar a ról mar Speisialtóir Cliniciúil sa Raideolaíocht Idirghabhálach.

Mar aon lena chuid oibre in Ospidéal Beaumont, tá taighde déanta ag an Uasal Hallinan freisin i gcomhar le Coláiste Ríoga Lianna na hÉireann (RCSI) agus chuidigh sé le UCD le seachadadh modúl Idirghabhálach mar chuid dá gclár oiliúna do mhic léinn. Áirítear lena cháilíochtaí oideachais céimeanna onóracha a bhronn UCD agus TCD air agus bonn cuimhneacháin Olive Fleming (a bhronntar ar an mac léinn Raideolaíochta a mheastar go bhfuil an leibhéal scile is airde bainte amach acu sa réimse cliniciúil).