Clár Fógraí

Ceapadh don Bhord Clárúcháin Eolaithe Leighis

Ag teacht sna sála ar fheachtas de chuid na Seirbhíse um Cheapacháin Phoiblí, rinne Simon Harris TD, an tAire Sláinte, an Dr Carole Glynn a cheapadh chuig Bord Clárúcháin na nEolaithe Míochaine. Tá an ceapachán seo in éifeacht ón 30 Lúnasa 2018 go dtí an 8 Samhain 2020.

 

An Dr Carole Glynn

Thosaigh an Dr Carole Glynn a gairm sa bhliain 1994 mar radagrafaí. Ceithre bliana ina dhiaidh sin, chuaigh sí i mbun bainistíochta mar Bhainisteoir Seirbhísí Raideolaíochta i mBord Sláinte an Oirdheiscirt.  Sa bhliain 2005, ghlac sí leis an ról mar Oifigeach Sinsearach Taighde agus Faisnéise. Chaith sí geall le deich mbliana sa ról sin sula ndeachaigh sí isteach sa Ghníomhaireacht um Leanaí agus an Teaghlach mar Bhainisteoir Taighde agus Faisnéise sa bhliain 2014.  Sa bhliain 2017, d’aistrigh an Dr Glynn chuig a ról reatha: Treoraí Taighde agus Nuálaíochta i bhFeidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (FSS).   Tá an Dr Glynn freagrach as cur chun feidhme nuálaíocht rShláinte FSS a bhainistiú ar leibhéal náisiúnta, lena n-áirítear comhar idir gníomhaireachtaí, idir ranna agus idir earnálacha a chur ar bun le haghaidh réitigh dhigiteacha sláinte a úsáid in Éirinn agus le haghaidh rialachas faisnéise rShláinte, eitice agus caighdeán.  Trína cuid oibre ar sheirbhísí sláinte poiblí agus ar sheirbhísí cúraim shóisialta araon a bhainistiú, tá taithí fhairsing gnóthaithe ag an Dr Glynn san earnáil sláinte.

I measc a cáilíochtaí acadúla tá céim Máistreachta i Riarachán Poiblí agus Dochtúireacht i Riarachán Gnó.

Faoi láthair, tá sí ar an gCathaoirleach ar Bhord FSS um Rialachas Faisnéise rShláinte agus ina ball de Ghrúpa Maoirseachta Mhol Nuálaíochta Sláinte Éireann. Tá sí ina léachtóir taca in Ollscoil Luimnigh agus tá sí ina comhairleoir saineolaíoch ábhair do Dhearbhú Cáilíochta agus Cáilíochtaí Éireann.