Clár Fógraí

Ceapachán le Bord Clárúcháin na Radagrafaithe

Tar éis feachtas fógraíochta de chuid na Seirbhíse um Cheapacháin Phoiblí, cheap an tAire Sláinte, Simon Harris TD, an tUasal Deirdre O’Keefe mar chomhalta ar Bhord Clárúcháin na nGairmithe Radagrafaithe do théarma ón 8 Márta 2018 go dtí an 23 Eanáir 2022.

Tá níos nó ná 27 bliain de thaithí ag an Uasal Deirdre O’Keefe ag obair sa tseirbhís Sláinte agus tá sí fostaithe faoi láthair mar Bhainisteoir Cáilíochta agus Sábháilteachta in FSS.  Thosaigh sí a saol gairmiúil mar altra agus bhog sí ar aghaidh chuig cúrsaí bainistíochta deich mbliana níos deireanaí. Fuair an tUasal O’Keefe taithí fhairsing i róil bhainistíochta sinsearacha a chuimsigh rialachas cliniciúil, cáilíocht, sábháilteacht agus riosca agus threoraigh sí athrú náisiúnta ar scála mór.

Tá cuntas teiste ag an Uasal O’Keefe de seirbhís den scoth dírithe ar fheabhsúchán cáilíochta agus clár sábháilteachta a sheachadadh ag leibhéal áitiúil, réigiúnach agus náisiúnta, le taithí ar leith i mbainistíocht feidhmíochta agus bainistíocht gheallsealbhóra le tionscadail ar scála mór.

Tá máistreacht ag an Uasal O’Keefe i mBainistíocht Seirbhíse Sláinte agus tá sí ag tabhairt faoi Ard-Dioplóma faoi láthair i gCeannaireacht agus i gCáilíocht i gColáiste Ríoga na Lianna. Bronnadh roinnt teastas uirthi lena n-áirítear trí cinn san Fheabhsúchán Cáilíochta agus Chúram Sláinte.