Clár Fógraí

Ceapachán le Bord Clárúcháin na nGairmithe Radharceolaíochta

Tar éis feachtas fógraíochta de chuid na Seirbhíse um Cheapacháin Phoiblí, cheap an tAire Sláinte, Simon Harris TD, an tUasal Fionnuala McGee mar chomhalta ar Bhord Clárúcháin na nGairmithe Radharceolaíochta do théarma ón 8 Márta 2018 go dtí an 7 Márta 2021.

Abhcóide is ea an tUasal Fionnuala McGee, a bhfuil cúlra aice i ndlí an rialála, atá ina Bainisteoir Gnó faoi láthair leis an nGníomhaireacht um Leanaí agus an Teaghlach.  Bhí sí fostaithe roimhe seo mar Chomhairleoir Dlí in HIQA, áit ar thug sí comhairle maidir le rialachas corparáideach agus a raibh sí freagrach as oiliúint dlí agus ionduchtú cigirí nua in HIQA. Thug an tUasal McGee comhairle don chigireacht maidir le saincheisteanna praiticiúla agus cúrsaí a tháinig chun cinn dóibh, agus dhear agus sheachaid sí oiliúint i ndlí an riaracháin agus prionsabail an dea-rialachais. Ina ról reatha sa Ghníomhaireacht um Leanaí agus an Teaghlach, ar cheann de phríomhthascanna an Uasail McGee tá próisis rialála a cheapadh faoi fhoireann Bainistíocht Rialála um Sheirbhísí Leanaí, ag ionchorprú Cigireacht na Luathbhlianta agus rialáil Oideachas Malartach agus Cúram Malartach.

Mar aon leis cáilíocht mar Abhcóide, bronnadh BSc (Onóracha) ar an Uasal McGee sa Sláinte Chomhshaoil agus MSc in Eolaíocht Ríomhaire agus Feidhmchláir