Clár Fógraí

Ceapachán chuig Bord Clárúcháin na dTeiripeoirí Urlabhra agus Teanga

Ar ainmniú an Aire Oideachais agus Scileanna, rinne Simon Harris TD, an tAire Sláinte, an duine seo a leanas a athcheapadh mar chomhalta de Bhord Clárúcháin na dTeiripeoirí Urlabhra agus Teanga.  Beidh an t-athcheapachán seo in éifeacht ón 24 Lúnasa 2019 go dtí an 13 Feabhra 2023.

An Dr Judith (Judi) Pettigrew

Is léachtóir sinsearach le teiripe shaothair in Ollscoil Luimnigh í an Dr Pettigrew. Is teiripeoir saothair cáilithe í (Coláiste Iósaf um Theiripe Shaothair, Baile Átha Cliath, agus Ollscoil Alberta). De bhreis air sin, sealbhaíonn sí PhD agus céim MA in antraipeolaíocht shóisialta (Ollscoil Cambridge agus Ollscoil Alberta) agus céim MA i stair (Ollscoil Luimnigh). Tá sí ina bean léinn aitheanta atá ag obair ar feadh breis agus 20 bliain anuas i róil acadúla shinsearacha. Chomh maith leis sin, theagasc sí in ollscoileanna in Éirinn, san Eilvéis, sa Ríocht Aontaithe agus i Neipeal.

Teagascann an Dr Pettigrew in Ollscoil Luimnigh ar an gclár iontrála céimithe MSc i dTeiripe Shaothair, ar an gclár MSc i dTeiripe Urlabhra agus Teanga agus ar na cláir BSc agus MSc i bhFisiteiripe. Bhí sí ar an Stiúrthóir Cúrsa ar an gclár MSc i dTeiripe Shaothair agus ar an Stiúrthóir Cúrsa ar an gclár MSc i dTeiripí Cliniciúla (do ghairmithe cláraithe sláinte agus cúraim shóisialaigh).  Nuair a bhí sí ar Cheann na Roinne Teiripe Saothair in Ollscoil Luimnigh, thug an Dr Pettigrew tús áite do bhonn taighde na Roinne a fhorbairt. Tá cúlra cliniciúil an-leathan ag an Dr Pettigrew, agus speisialtóireacht á déanamh aici sa mheabhairshláinte fhóiréinseach.

Chleacht an Dr Pettigrew mar theiripeoir saothair in Éirinn, i gCeanada, san Araib Shádach, i Neipeal agus sa Ríocht Aontaithe. Is ar stair na teiripe saothair agus eispéiris na mban i seirbhísí meabhairshláinte fóiréinsí atá an taighde a bhfuil sí ag tabhairt faoi i láthair na huaire.