Clár Fógraí

Ceapachán chuig Bord Árachais Sláinte Shaorálaigh

22 Deireadh Fómhair 2018

Rinne Simon Harris TD, an tAire Sláinte, an tUas. Greg Sparks a athcheapadh mar chomhalta den Bhord Árachais Sláinte Shaorálaigh le héifeacht ón 9 Nollaig 2018 go dtí an 8 Nollaig 2023.

Tá Greg Sparks ina iar-chomhpháirtí le RSM Farrell Grant Sparks. Mar aon le bheith ar Bhord Headstrong, sealbhaíonn Greg roinnt ceapachán Boird san earnáil phríobháideach sa tír seo agus thar lear freisin, lena n-áirítear ceapacháin le Digicel agus le Joe Duffy Motors. D’fhóin Greg ar Bhord an Irish Times agus Eircom agus rinne sé cathaoirleacht ar Ospidéal an Choim ar feadh roinnt blianta.

Le linn a théarma tosaigh 4 bliana, bhí sé ina chomhalta an-ghníomhach den Bhord agus rannchuidigh sé go han-éifeachtach le hobair an Bhoird agus a choistí. Rud sonrach, rinne sé cathaoirleacht ar an gCoiste Iniúchóireachta agus, níos luaithe i mbliana, cheap an Bord é mar Chathaoirleach ar an bhfochuideachta Sláinte agus Folláine, ar gné thábhachtach de straitéis Vhi é.