Clár Fógraí

Ceapachán chuig Bord Altranais agus Cnáimhseachais na hÉireann

30.09.2018

Tar éis ainmniúchán a fháil ón Aire Oideachais agus Scileanna, cheap Simon Harris TD, an tAire Sláinte, an Dr Laura Sahm chuig Bord Altranais agus Cnáimhseachais na hÉireann. Mairfidh an ceapachán ón 30 Meán Fómhair 2018 go dtí an 5 Nollaig 2022.

Bhain an Dr Laura Sahm céim B.Sc. (Onóracha) i gCógaisíocht amach ó Ollscoil Brighton. Bhuaigh sí scoláireacht ó Chumann Ríoga Cógaisíochta na Breataine Móire (RPSGB) ansin chun a cuid staidéir iarchéime a shaothrú i Roinn Cógaisíochta agus Cógaseolaíochta Ghrád 5A in Ollscoil Bath. Fuair an Dr Sahm céim Ph.D. i gCógaisíocht (Meititreacsáit a sheachadadh ar bhealach suíomhoiriúnaithe chuig meileanóma) sa bhliain 1995. Bhog sí go dtí an Ghearmáin sa bhliain 1996, áit ar oibrigh sí i réimse na cógaisíochta pobail agus don tionscal cógaisíochta (Takeda GmbH). Ar fhilleadh ar ais as an nGearmáin di sa bhliain 2003, thosaigh Laura ag obair mar chógaiseoir cliniciúil sinsearach in Ospidéal Bon Secours, Corcaigh, sula ndeachaigh sí isteach i bhfoireann Scoil na Cógaisíochta i gColáiste na hOllscoile, Corcaigh (UCC), i mí Dheireadh Fómhair 2005. Suas go dtí an bhliain 2015, d’oibrigh sí i ról comhpháirteach idir Scoil na Cógaisíochta agus Ospidéal Ollscoile na Trócaire (MUH), áit a raibh sí ina cógaiseoir comhairleach taighde ar thionscadail taighde idir UCC agus MUH. Ón mbliain 2015 i leith, tá Laura ag obair mar Léachtóir Sinsearach le Cógaisíocht Chliniciúil agus mar Stiúrthóir ar an gClár Fochéime i gCógaisíocht.