Clár Fógraí

Ceapachán chuig an mBord Árachais Sláinte Shaorálaigh

Tar éis feachtas fógraíochta de chuid na Seirbhíse um Cheapacháin Phoiblí, cheap an tAire Sláinte, Simon Harris TD, an tUasal Dean Holden mar chomhalta ar an Voluntary Health Insurance Board do théarma ón 31 Eanáir 2018 go dtí an 30 Eanáir 2023.

D’oibrigh Dean Holden i réimse leathan ról sinsearach airgeadais, bainistíochta ginearálta agus Boird ag Bupa, an t-árachóir sláinte agus eagraíocht chúram sláinte príobháideach is mó sa RA).  Chaith sé 15 bliana mar Phríomhfheidhmeannach/MD Rannóige ag tuairisciú do Phríomhfheidhmeannach an Ghrúpa agus mar chomhalta den Fhoireann Fheidhmeannach Dhomhanda. Bhí an ról ba dhéanaí aige, go dtí deireadh 2016, mar CEO/MD ar an Aonad Margaidh ab mhó ag Bupa, an Astráil agus an Nua Shéalainn. Tá os cionn 25 bliain de thaithí Boird aige mar Stiúrthóir feidhmeannach agus neamhfheidhmeannach sa RA, sa Spáinn, san Astráil, sa Nua-Shéalainn, san Araib Shádach agus san India.