Clár Fógraí

Ceapachán chuig an mBinse Cúitimh i ndáil le Heipitíteas C agus HIV

D’athcheap an tAire Sláinte, Simon Harris TD, an duine seo a leanas mar Chathaoirleach ar an mBinse Cúitimh i ndáil le Heipitíteas C agus HIV.  Tá feidhm ag an gceapachán seo ar feadh tréimhse trí bliana ón 10 Márta 2018 go dtí an 9 Márta 2021.

An tUasal Karen O’Driscoll (Cathaoirleach)

Ceapadh an tUasal O’Driscoll don chéad uair mar Chathaoirleach ar an mBinse ar an 10 Márta 2012. Is Abhcóide Sinsearach í a dhéanann speisialtóireacht i ndlí an leighis agus na fostaíochta. Bhain sí a bunchéim dlí amach ag Coláiste na hOllscoile, Corcaigh agus ina dhiaidh sin bhain sí céim Mháistreachta amach ag Coláiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath agus céim Abhcóide ag Óstaí an Rí. Glaodh chun an Bharra Sóisearach uirthi i 1990 agus chun an Bharra Inmheánach in 2008. Is eadránaí creidiúnaithe agus idirghabhálaí í chomh maith. Tá teagasc déanta aici i Roinn Dlí UCC agus TCD. Tá léachtaí tugtha aici ar fhaillí leighis, ar dhlí na fostaíocht agus ar eadráin.