Clár Fógraí

Ceapachán chuig an gComhairle Náisiúnta Haemaifilia

4 Meán Fómhair 2018

Cheap Simon Harris TD, an tAire Sláinte, an Dr Cleona Duggan chuig an gComhairle Náisiúnta Haemaifilia le héifeacht ón 4 Meán Fómhair 2018 go dtí an 3 Meán Fómhair 2021.

Rugadh an Dr Cleona Duggan MB, MRCP (Edin) FFPath FRCPath sna Stáit Aontaithe agus tógadh í i mBaile Átha Cliath. Bhog a muintir go Corcaigh, áit ar chuir sí a cuid scolaíochta i gcrích. D’fhreastail sí ar Choláiste na hOllscoile, Corcaigh, áit a ndearna sí staidéar ar leigheas. Tar éis di a céim a bhaint amach, rinne sí a sainoiliúint bhunúsach i mBaile Átha Cliath agus i Londain. D’fhill sí ar Bhaile Átha Cliath chun ard-sainoiliúint a dhéanamh i Haemaiteolaíocht (Haemaiteolaíocht Chliniciúil agus Haemaiteolaíocht Saotharlainne). D’éirigh sí ina ball de Choláiste Ríoga na bPaiteolaithe sa bhliain 1997 agus bronnadh Comhaltacht uirthi sa bhliain 2005. Bronnadh Comhaltacht de dhámh na Paiteolaíochta i gColáiste Ríoga Lianna na hÉireann uirthi sa bhliain 2000. Oibríonn sí mar Haemaiteolaí Comhairleach ag a bhfuil sainspéis i Haemastáis agus Trombóis in Ospidéal Ollscoile Chorcaí agus i gColáiste na hOllscoile, Corcaigh. Tá sí ag obair sa phost sin ón mbliain 2010 i leith.