Clár Fógraí

Ceapachán ar Bhord Clárúchán na bhFisiteiripeoirí

Tá an duine seo a leanas ceaptha ag an Aire Sláinte, Simon Harris, T.D, mar chomhalta ar Bhord Clárúchán na bhFisiteiripeoirí. 

Maireann an ceapachán ón 11ú Nollaig 2017 go dtí an 10ú Nollaig 2020.

An Dr. Carol-Anne Murphy – Beathaisnéis

Tá an Dr Murphy ina léachtóir faoi láthair i Roinn na dTeiripí Cliniciúla in Ollscoil Luimnigh, mar a mbíonn sí ag léachtóireacht den chuid is mó do mhic léinn MSc i dteiripe Cainte agus Teanga. Mar léachtóir in OL, bhí sí rannpháirteach nó ina treoraí ar ranna éagsúla creidiúnaithe agus próisis éagsúla athbhreithniú cáilíochta, lena n-áirítear faomhadh clár Chumann Teiripeoirí Cainte agus Teanga na hÉireann (IASLT), agus próisis inmheánacha agus seachtracha cáilíochta ag leibhéal ollscoile.

Mar stiúrthóir cúrsaí (2012-2015), bhí an Dr Murphy i gceannas ar an phróiseas creidiúnaithe acadadúil do chláir na dTeastas agus na Máistrí in Ard-Chleachtadh Cúram Sláinte, do lucht gairme cáilithe cúram sláinte agus sóisialta. Is teiripeoir cáilithe cainte agus teanga í, agus bhí sí ag obair leis an FSS ar feadh 11 bliain sular ghlac sí lena post in Ollscoil Luimnigh.

Chríochnaigh sí Máistir i mBainistíocht Seirbhísí Sláinte i gColáiste na Tríonóide in 2002 agus fuair sí PhD ó Ollscoil Newcastle sa bhliain 2013. Tá sí ina comhúdar ar an cháipeis náisiúnta beartais do IASLT agus is ball gníomhach agus rannpháirtí í i bhforbairt ghairmiúil, lena n-áirítear dréachtaí do cháipéisí don phobal.