Clár Fógraí

Ceapachán an Uas. Brian Fitzgerald mar Chathaoirleach ar an gComhairle Náisiúnta Haemaifilia

Ag teacht sna sála ar fheachtas fógraíochta de chuid na Seirbhíse um Cheapacháin Phoiblí, rinne Simon Harris TD, an tAire Sláinte, an tUas. Brian Fitzgerald a cheapadh mar Chathaoirleach ar an gComhairle Náisiúnta Haemaifilia ar feadh tréimhse trí bliana le héifeacht ón 1 Lúnasa 2019.

An tUas. Brian Fitzgerald

Tá Brian ar an Leas-Phríomhoifigeach Feidhmiúcháin ar Ospidéal Príobháideach Beacon.  Roimhe sin, bhí sé ar an bPríomhoifigeach Feidhmiúcháin agus ar an bPríomhoifigeach Airgeadais ar Ospidéal San Séamas (mar ar fhóin sé ar feadh breis agus fiche bliain).  Tá sé ina Chomhalta Boird reachtúil de Bhord Forbartha an Ospidéil Náisiúnta Phéidiatraigh agus ina Chomhalta de Chomhairle Sláintecare.