Clár Fógraí

Ceapachán an tUasal Ann Sheehan ar Bhord Clárúcháin na nGairmithe Radharceolaíochta

D’athcheap an tAire Sláinte, Simon Harris TD, le toiliú an Aire Gnó, Fiontar agus Nuálaíochta, an duine seo a leanas mar chomhalta ar Bhord Clárúcháin na nGairmithe Radharceolaíochta.  Tá feidhm ag an athcheapachán seo ar feadh tréimhse trí bliana ón 20 Lúnasa 2018:

An tUasal Ann Sheehan

Tá an tUasal Sheehan ina Bainisteoir Gnó Sinsearach, ina Comhairleoir Margaíochta agus Díolachán do Réitigh Custaiméara ó 2002. Roimhe sin, d’oibrigh sí ar feadh 12 bhliain mar Fheidhmeannach Margaíochta/Díolachán Sinsearach le Shannon Aerospace/Lufthansa. D’oibrigh sí freisin leis an mBord Altranais, áit a raibh sí ar mar chomhalta boird ar feadh 7 mbliana mar aon le bheith ar roinnt dá choistí. Tá sí ina comhalta reatha de Choiste Téamhimeachtaí an chomhlachta sin. Tá an tUasal Sheehan ina comhalta Comhairle freisin de Chumann Cógaiseoirí na hÉireann ó 2015. Tá sé ag staidéar go páirtaimseartha faoi láthair chun céim síceolaíochta a bhaint amach. Déanann sí obair dheonach freisin mar Ionadaí Abhcóideachta SAGE, chun tacaíocht agus seirbhís a chur ar fáil do dhaoine scothaosta. Anuas air sin, in 2017 rinneadh Stiúrthóir den Uasal Sheehan ar Cuan Counselling atá lonnaithe sa Daingean, Co. Chiarraí. Tá sí ina comhalta reatha freisin de Bhord Clárúcháin na dTeiripeoirí Saothair.