Clár Fógraí

Ceapachán an Dr John Doran ar Bhord Clárúcháin na nGairmithe Radharceolaíochta

D’athcheap an tAire Sláinte, Simon Harris TD, le toiliú an Aire Oideachais agus Scileanna, an duine seo a leanas mar chomhalta ar Bhord Clárúcháin na nGairmithe Radharceolaíochta.  Tá feidhm ag an athcheapachán seo ar feadh tréimhse trí bliana ón 20 Lúnasa 2018:

 

An Dr John Doran

Tá an Dr Doran ina Cheann ar Scoil na Fisice in DIT (Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha Cliath) lonnaithe ar Shráid Chaoimhín. Bhain sé céim BA (Mod) san Fhicic Thurgnamhach amach in 1989 ó Choláiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath.

Ó 1989 go 1994, bhí sé ag staidéar faoi mhaoirseacht an Ollaimh John Hegarty sa Roinn Fisice, Coláiste na Tríonóide agus bhain sé céim PhD amach i mí Bealtaine 1994 le tráchtas dar teideal ‘Exciton Dynamics in CdZnTe/ZnTe Multiple Quantum Wells’. Ceapadh mar Chomhalta Iardhochtúireachta i Roinn na Fisice, Coláiste na Tríonóide é i 1994. D’oibrigh sé ar an Tionscadal Esprit AR SMILES maidir le Struchtúir Micrighníomhaíocht Leathsheoltóra i gcomhair astaíocht solais, ina raibh comhpháirtithe as cúig thír páirteach. Tá an Dr Doran ina chomhalta foirne in DIT ó Eanáir 1997.