Clár Fógraí

Ceapacháin chuig Bord Sheirbhís Fuilaistriúcháin na hÉireann (IBTS)

Tá na daoine seo a leanas athcheaptha ag an Aire Sláinte, T.D., mar bhaill de Bhord Sheirbhís Fuilaistriúcháin na hÉireann le feidhm ón 20 Eanáir 2018 go dtí 19 Eanáir 2021.

Linda Hickey, Uas.

Tá Linda Hickey, Uas. B.B.S. ina Stiúrthóir Neamhfheidhmiúcháin Neamhspleách ag Kingspan Group plc ón 1 Meitheamh 2013. Is stocbhróicéir cláraithe í agus í ina Ceann ar Bhróicéireacht Chorparáideach ag Goodbody Capital Markets, áit a bhfuil sí ag obair ó 2004. Roimhe sin, d’oibrigh sí ag NCB Stockbrokers agus Merrill Lynch.

Deirdre Cullivan, Uas.

Comhairleoir Acmhainní Daonna is ea Deirdre Cullivan, Uas.. Bhí sí ina Stiúrthóir Acmhainní Daonna ag Pfizer Healthcare Ireland ó Bhealtaine 1993 go Iúil 2008. Ceapadh go Bord IBTS at dtús í an 20 Iúil 2015

Simon Mills, Uas.

Abhcóide is ea Simon Mills, Uas. a bhfuil speisialtóireacht sa dlí míochaine aige, go háirithe faillí chliniciúil, dlí rialaithe gairmiúil, cumas meabhrach agus coistí cróinéara. Bhí páirt aige i roinnt de na cásanna ba mhó in Éirinn sa réimse seo. Fuair sé oiliúint ar dtús mar dhochtúir i gColáiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath agus ansin, agus é ag cleachtadh i gcleachtas ginearálta uirbeach gnóthach, mar dhlíodóir sa Choláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath.