Clár Fógraí

Ceapacháin chuig an mBord Taighde Sláinte

Ag teacht sna sála ar fheachtas fógraíochta de chuid na Seirbhíse um Cheapacháin Phoiblí, rinne Simon Harris TD, an tAire Sláinte, na daoine seo a leanas a cheapadh mar chomhaltaí den Bhord Taighde Sláinte.  Tá éifeacht leis na ceapacháin sin ón 15 Iúil 2019 go dtí an 14 Iúil 2024.

 

An tOllamh Seamas Donnelly

Tá an tOllamh Seamas Donnelly ar an Ollamh le Míochaine i gColáiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath. Is ceannaire idirnáisiúnta i Míochaine Aistritheach é agus tá a chuid taighde ina léiriú ar an gcur chuige clasaiceach ón mbinse go dtí an colbha leapa ar leibhéal idirnáisiúnta.  Cruthaíonn a ghrúpa taighde tacair shonraí chliniciúla, ghéiniteacha, bhitheolaíocha agus bhraiteora lena sainítear conairí nuálacha rialála le haghaidh pataigineas galair.

Mar chéimí míochaine de chuid Choláiste na hOllscoile, Gaillimh, thug sé faoina oiliúint iarchéime in Ollscoil Dhún Éideann agus thug sé faoi Ard-Ánracht de chuid an Wellcome Trust i Nua-Eabhrac.  Tá sé i gceannas ar an Lárionad Ollúnachta Riospráide in Ospidéal Ollscoile Thamhlachta, ar ionad atreorúcháin náisiúnta é le haghaidh galair ainsealacha riospráide.  Faoi láthair, tá sé ar an Stiúrthóir um Chaidreamh Domhanda don Scoil Míochaine agus tá sé ar Threoraí Choláiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath, do Mhol Nuálaíochta Sláinte Éireann.

 

An Dr Tracy Cunningham

Tá an Dr Cunningham ar an Treoraí Cliniciúil um Thionscadail Dhéanacha agus Taighde agus Forbairt Oinceolaíochta in AstraZeneca, áit a bhfuil freagracht uirthi as forbairt chliniciúil a dhéanamh ar roinnt cógais nua. Is é atá i gceist leis sin treorú a dhéanamh ar straitéis, dearadh trialach agus cur chun feidhme an chláir chliniciúil agus ar na teagmhálacha go léir le gníomhaireachtaí rialála, lena n-áirítear an Ghníomhaireacht Leigheasra Eorpach agus Údarás Bia agus Drugaí na Stát Aontaithe.  Bhain sí céim amach as Coláiste Ríoga na Máinleá in Éirinn sa bhliain 1988 agus tá sí ina Comhalta de Choláiste Ríoga Lianna na hÉireann. Rinne sí speisialtóireacht i míochaine cógaisíochta. D’oibrigh sí ar leibhéal sinsearach in Éirinn agus ar leibhéal Eorpach agus tá sí ag obair le 10 mbliana anuas ar leibhéal domhanda i gcuideachtaí ilnáisiúnta cógaisíochta (lena n-áirítear Sanofi, GlaxoSmithKline agus Novartis) a dhéanann infheistíocht ina raon beartaithe cógas.

Tá sí ina léachtóir sa Dioplóma um Míochaine Cógaisíochta i gColáiste na Tríonóide, ag díriú ar thaighde cliniciúil. Tá sí ina comhalta de Chumann Mheiriceá um Oinceolaíocht Chliniciúil agus de Chumann Mheiriceá um Haemaiteolaíocht.