Clár Fógraí

Ceapacháin chuig an mBord Clárú Optúil

Tá na daoine seo a leanas ceaptha ag an Aire Sláinte, Simon Harris T.D., mar bhaill de Bhord Clárúcháin na nGairmithe Radharceolaíochta, i ndiaidh a dtoghadh ag cláraithe na gairme, le feidhm ón 11 Feabhra 2018 go dtí an 10 Feabhra 2021.

Paul Hersee, Uas.

Is Radharceolaí Dáiliúcháin cláraithe agus comhpháirtí le Specsavers Opticians bunaithe san Inbhear Mór é Paul Hersee, Uas. Tá tríocha trí bliana de thaithí aige i dtionscal na radharceolaíochta ó cháiligh sé mar Radharceolaí Dáiliúcháin sa bhliain 1989. I ndiaidh dó an cháilíocht a bhaint amach rinne sé staidéar le Cumann Radharceolaithe Dáiliúcháin na Breataine mar scrúdaitheoir praiticiúil sa dáiliúchán radharceolaíochta. Tugann sé cuairteanna cleachtais ina ndéanann sé measúnú ar dhul chun cinn na mac léinn atá ag staidéar le bheith ina radharceolaithe dáiliúcháin agus ar oiriúnacht an chleachtais leis an oiliúint atá de dhíth a sholáthar. Tá comhairle tugtha ag an Uas. Hersee i leith na modúl dáiliúcháin atá á bhforbairt don chúrsa dáiliúcháin á sholáthar ag Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha Cliath (DIT). Cuireann sé comhairle ghairmiúil ar fáil freisin i dtaca leis na Caighdeáin Eorpacha atá i bhfeidhm ar ghairm na radharceolaíochta trína chuid oibre le NSAI. Faoi láthair tá sé páirteach san oiliúint ar fhoireann tacaíochta laistigh de Specsavers Opticians in Éirinn agus sa Ríocht Aontaithe. Is é an t-uachtarán ar Chumann Radharceolaithe Dáiliúcháin na hÉireann (IADO) agus bhí sé ina bhall de chomhairle IADO agus freastal mar Chisteoir agus Rúnaí don Chumann. I measc na gcáilíochtaí acadúla atá aige tá Baitsiléir Eolaíochta sa Riarachán Gnó.

Derville Pitcher, Uas.

Tá Derville Pitcher, Uas, ina hoptaiméadraí le breis agus 30 bliain anuas agus tá sí ina húinéir agus bainisteoir ar dhá chleachtas bunaithe i mBaile Átha Cliath. D’oibrigh sí freisin in ospidéal san Araib Shádach. Tá neart blianta taithí aici mar Bhall Feidhmiúcháin de Chumann na nOptaiméadraithe, mar bhall tofa de Bhord na Radharcmheastóirí agus mar ionadaí na hÉireann ag an gComhairle Eorpach Optaiméadrachta agus Radharceolaíochta chun iarracht a dhéanamh an ról seo a chur chun cinn agus a fhorbairt.

Chonaic Derville Pitcher, Uas, na forbairtí agus athruithe i gcleachtadh ghairm na hoptaiméadrachta in imeacht na mblianta le scóip níos leithne de chleachtas, oideachas feabhsaithe, rochtain ar threalamh diagnóiseach agus aitheantas níos mó ar an ról laistigh de scéimeanna Rialtais. Creideann sí gur chóir a chinntiú go ndéanfar cláraithe Optaiméadrachta agus Radharceolaíochta Dáiliúcháin a rialú chun feabhas a chur ar fholláine an phobail trí na gairmeacha a chur chun cinn le leanúint den fhorbairt d’fhonn samhail chúraim a bhaint amach ina bhfuil an dea-chleachtas atá aitheanta go hidirnáisiúnta.

John Weldon, Uas.

Is optaiméadraí é an tUas. Weldon a fheidhmíonn ar Choiste CORU um Fheidhmiúlacht chun Cleachtadh Sláinte. Tá sé ar an eolas faoin tábhacht chriticiúil a bhaineann le caighdeáin a leagan síos i dtaca le feidhmiúlacht chun cleachtadh agus incháilitheacht na ndaoine sin atá ag iarraidh clárú mar optaiméadraithe in Éirinn. Measann sé go gcinntíonn cumarsáid agus treoir éifeachtach laistigh d’fhoirne ildisciplíneacha go mbíonn rialú cuí ar ghairmeoirí sláinte agus chúram sóisialta faoin reachtaíocht rialaithe.

Le déanaí, bronnadh Ánracht Chumann Optaiméadraithe Éireann as seirbhísí don Ghairm.