Clár Fógraí

Ceapacháin chuig an gComhairle na nGairmithe Cúraim Sláinte agus Shóisialta (CORU)

Cheap an tAire Sláinte, Simon Harris TD, na daoine seo a leanas mar chomhaltaí ar Chomhairle na nGairmithe Cúraim Sláinte agus Shóisialta (CORU). Baineann na ceapacháin seo leis an téarma ón 8 Feabhra 2018 go dtí an 10 Feabhra 2019.

Owen Blee

Tá an tUasal Owen Blee ina Chleachtóir Fodháilte agus Lionsa Tadhaill le cáilíochtaí sa chuntasaíocht agus san airgeadas, agus scór bliain de thaithí aige i slabhra soláthair agus i seachadadh seirbhíse na hoptaice.

Ó 2000 go 2005, bhí sé ina chomhalta Feidhmeannach de COSI (Confederation of Optical Suppliers Ireland), agus ó 2005 tá sé ina Radharceolaí Fodháilte/Stiúrthóir cleachtach ag dhá chleachtas lonnaithe i ndeisceart Bhaile Átha Cliath. Ó 2012 i leith, tá sé mar Chomhalta Feidhmeannach FODO (Federation of Ophthalmic and Dispensing Opticians). Áirítear le suimeanna Owen Blee cur chun cinn feasacht ar shláinte súile don phobal trí fheachtais náisiúnta, fodháileadh, lionsaí tadhaill, CPD agus oideachas agus oiliúint Radharceolaithe Dáiliúcháin.

Peter Davison.

Léachtóir Optaiméadrachta ag Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha Cliath is ea an tUasal Peter Davison.

Áirítear ar eolas, scileanna agus taithí Peter Davison go dtí seo bheith mar chomhalta de Choistí Clárúcháin agus Oideachais CORU; bheith ceaptha mar chomhalta tofa de Bhord na Radharceolaithe agus bheith mar bhreathnóir don Chomhairle na nGairmithe Cúraim Sláinte agus Shóisialta (ag déanamh ionadaíocht thar ceann radharceolaithe ar an mBord Radharceolaithe). Is iar-Cheann Roinnt Radharceolaíochta, Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha Cliath atá ann. Iar-radharceolaí chleachtach é Peter Davison, iar-Chomhalta den College of Optometrists (RA); Comhalta (agus iar-Chomhalta Coiste) den Association of Optometrists Ireland.  Bhíodh sé ina léachtóir le Radharceolaíocht ag Singapore Polytechnic chomh maith.