Clár Fógraí

Ceapacháin chuig an gComhairle Chomhairleach ar Heipitíteas C

Ag teacht sna sála ar fheachtas de chuid na Seirbhíse um Cheapacháin Phoiblí, rinne Simon Harris TD, an tAire Sláinte, Christine Bruton Uas. agus Josephine Mahony Uas. chuig an gComhairle Chomhairleach ar Heipitíteas C. Beidh na ceapacháin sin in éifeacht don tréimhse ón 28 Eanáir 2019 go dtí an 27 Eanáir 2022.

Christine Bruton Uas.

Thosaigh Christine Bruton Uas. ag obair in Positive Action sa bhliain 1994 agus bhí sí ina Comhalta Feidhmiúcháin den ghrúpa ón mbliain 2009 go dtí an bhliain 2014.  Tá sí ina hiarchomhalta den Chomhairle Chomhairleach ar Heipitíteas C. Faoi láthair, tá sí ina hionadaí do mhná san Oirthuaisceart a bhfuil Heipitíteas C orthu.

Josephine Mahony Uas.

Bhí Josephine Mahony ar dhuine de bhunaitheoirí Positive Action agus d’oibrigh sí leis an ngrúpa go dtí an bhliain 2004.  Chuir sí dhá théarma isteach ar an gComhairle Chomhairleach ar Heipitíteas C.  Faoi láthair, tá sí ar an gCathaoirleach ar an nGrúpa Ban Frith-D.