Clár Fógraí

Ceapacháin ar an Chomhairle um Ghairmithe Sláinte agus Cúraim Shóisialaigh

Tá an duine seo a leanas ceaptha ag an Aire Sláinte Simon Harris T.D, mar chomhalta ar an Chomhairle um Ghairmithe Sláinte agus Cúraim Shóisialaigh (CORU).

Mairfidh an ceapachán seo ón 11ú Nollaig 2017 go dtí an 20ú Márta 2021.

An tOllamh Emeritus Fred Powell – Beathaisnéis

Bhí Fred Powell, B.Sc (Soc), M.A, M.Soc.Sc, Ph.D ina Ollamh le Beartas Sóisialta agus na Cheann ar Scoil an Staidéar Sóisialta Feidhmigh i gColáiste na hOllscole, Corcaigh ó 1990. Bhí sé ina cheann ar Scoil an Staidéar Sóisialta Feidhmigh i gColáiste na hOllscoile, Corcaigh ó 1989 go 2014 agus ceapadh é ina Dhéan ar na hEolaíochtaí Sóisialta in COC ó 2008 go 2014.

Rugadh é i mBaile Átha Cliath, agus tá céimeanna aige ó Choláiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath, Ollscoil Dhún Éideann agus Coláiste na hOllsoile, Baile Átha Cliath.  Bhí sé ina léachtóir roimhe sin in Ollscoil Uladh. Bhí sé ina Theagascóir ar Chlár Fhairsingithe Ollscoil California, San Diego, agus ina léachtóir sa RA, san Iodáil, sa Phortaingéil agus sa Fhrainc. Tá sé ina Chathaoirleach ar an M.Plan i COC, ina Phríomh-Imscrúdaitheoir agus ina Chathaoirleach ar Institiúid na nEolaíochtaí Sóisialta sa 21ú hAois (ISS21) a fhaigheann maoiniú ón PRTLI4 in COC. Tá an tOllamh Powell ina Chomhairleoir Mac Léinn agus ina Ombudsman i COC faoi láthair.