Clár Fógraí

Athcheapadh chuig an mBord Árachais Sláinte Dheonach

D’athcheap an tAire Sláinte, Simon Harris TD, na daoine seo a leanas mar chomhaltaí ar an Voluntary Health Insurance Board.

An tUasal Celine Fitzgerald – ón 22 Feabhra 2018 go dtí an 21 Feabhra 2020

Tháinig Celine Fitzgerald ar an mBord in 2010, is comhairleoir bainistíochta í a chuireann seirbhísí ar fáil thar raon earnálacha. Idir 2007 agus 2012 bhí sí ina Príomhfheidhmeannach ar chuideachta lonnaithe in Éirinn, Business Process Outsourcing (BPO). Ceapadh le déanaí í ar bhord Ervia agus bhí roinnt ról sinsearach aice san earnáil teileachumarsáide lena n-áirítear ag Eircom agus Vodafone.

An tUasal Finbar Lennon – ón 15 Márta 2018 go dtí an 14 Márta 2020

Céimí leighis ó UCD is ea Finbar Lennon agus rinne sé a chuid oiliúna iarchéime máinliachta i Londain, in Edmonton (Ceanada) agus i mBaile Átha Cliath. D’oibrigh sé mar mháinlia ginearálta comhairleach in Ospidéal an Bhantiarna Lourdes, Droichead Átha (1983-2012). Ó 2009 go dtí 2012, d’oibrigh sé chomh maith in Ospidéal Beaumont agus an Mater i mBaile Átha Cliath mar mháinlia brollaigh speisialta. Bhí sé ina Stiúrthóir Leighis i nDroichead Átha (1992-1998), ina Chomhairleoir Leighis le Bord Sláinte an Oirthuaiscirt (1997-2004) agus ina chomhairleoir leighis leis an Ard-Rúnaí sa Roinn Sláinte (2012-2014) Tá sé ina léachtóir oinigh faoi láthair sa Mháinliacht in UCD agus glacann sé páirt sa chlár teagaisc fochéimí. Tá sé ina bhall den Choiste Iompair Gairmiúil de chuid Chumann Cógaiseoirí na hÉireann agus bhí sé ar a Choiste Forbartha Cleachtais (2012-2016).