Clár Fógraí

Athcheapadh an Ollaimh Bernard McCartan mar Chathaoirleach ar an gComhairle um Ghairmithe Sláinte agus Cúraim Shóisialaigh

Rinne Simon Harris TD, an tAire Sláinte, an tOllamh Bernard McCartan a athcheapadh mar Chathaoirleach ar an gComhairle um Ghairmithe Sláinte agus Cúraim Shóisialaigh.  Mairfidh an t-athcheapachán seo tréimhse trí bliana le héifeacht ón 17 Lúnasa 2019.

 

An tOllamh Bernard McCartan

Tá taithí fhairsing ag an Ollamh McCartan ar rialáil agus ar fheidhmiúlacht chun cleachtadh. Bhí sé ar an Uachtarán ar an gComhairle Fiaclóireachta agus ina chomhalta dá Coiste um Fheidhmiúlacht chun Cleachtadh. Anuas air sin, bhí sé ar an gCathaoirleach ar Choiste Iompair Ghairmiúil Chumann Cógaiseoirí na hÉireann. Ba ar ainmniú an Aire Oideachais agus Scileanna a ceapadh é chuig an gComhairle um Ghairmithe Sláinte agus Cúraim Shóisialaigh den chéad uair i mí an Mheithimh 2014.

Bhí sé ina acadóir i gColáiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath, agus ina Stiúrthóir um Shainoiliúint i bhFiaclóireacht i gColáiste Ríoga na Máinleá in Éirinn. D’oibrigh sé roimh sin mar Lia Comhairleach i Míochaine Bhéil in Ospidéal Déidliachta Bhaile Átha Cliath, in Ospidéal Shráid Hume agus i gClinic na Carraige Duibhe. Chomh maith leis sin, chuir sé trí théarma isteach mar Uachtarán ar Chónaidhm Éireannach na Múinteoirí Ollscoile.