Clár Fógraí

An tUasal Gillian Walker a cheapadh chuig an mBord Clárú Fisiteiripeoirí

Ag teacht sna sála ar fheachtas de chuid na Seirbhíse um Cheapacháin Phoiblí, rinne Simon Harris TD, an tAire Sláinte, an comhalta gairmiúil seo a leanas a cheapadh chuig Bord Clárúcháin na bhFisiteiripeoirí le héifeacht ón 25 Meán Fómhair 2018 go dtí an 19 Bealtaine 2022:

Gillian Walker Uas.

Is í Gillian Walker an Príomh-Fhisiteiripeoir sa Court Clinic i mBaile Átha Cliath faoi láthair. Bhain sí cáilíocht mar fhisiteiripeoir amach ó Choláiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath, sa bhliain 1977 sular chaith sí 3 bliana ag obair in Ospidéal San Séamas. Le linn na tréimhse sin, d’oibrigh sí mar fhisiteiripeoir do Chumann Peile Bóithéamaigh freisin. Lean sí ag obair le lúthchleasaithe ina dhiaidh sin agus bhí sí ina fisiteiripeoir d’Fhoireann Peile Ban na hÉireann do Chorn UEFA agus d’Fhoireann Oilimpeach na hÉireann do na Cluichí Oilimpeacha in Barcelona. D’oibrigh sí le Cumann Snámha na hÉireann ar feadh ceithre bliana freisin.

Tá sí ar dhuine de bhunaitheoirí Chumann Fisiteiripeoirí Cairte na hÉireann i Leigheas Spóirt agus bhí sí ina Cathaoirleach ar an gCumann roimhe seo.  Tá raon leathan léachtaí tugtha aici ar a speisialtacht – Meicnic na nGéag Íochtair – i dtimpeallacht oideachais (an Coláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath) agus mar chainteoir ag imeachtaí éagsúla de chuid gairmithe sláinte araon.