Clár Fógraí

An tUasal Anne Horgan a cheapadh chuig Bord Altranais agus Cnáimhseachais na hÉireann

20 Lúnasa 2018

Tar éis ainmniúchán a fháil ó an gComhairle um Ghairmithe Sláinte agus Cúraim Shóisialaigh (CORU), cheap Simon Harris TD, an tAire Sláinte, an tUasal Anne Horgan chuig Bord Altranais agus Cnáimhseachais na hÉireann.

An tUasal Anne Horgan
Tá an tUasal Horgan ina fisiteiripeoir cláraithe, ina comhalta de Chomhairle na nGairmithe Cúraim Sláinte agus Shóisialta agus bhí sí ina Cathaoirleach ar Bhord Clárúcháin na Fisiteiripeoirí ag CORU (2014-2018). Bhí sí ina comhalta Boird ar chomhlacht gairmiúil Chumann Fisiteiripeoirí Cairte na hÉireann (ISCP) (1995-1996 agus 2010-2012).
Tá sí ag obair i suíomh géarospidéil ó 1992. Tar éis os cionn 10 mbliana in obair chliniciúil ag an Aonad Géarghortuithe Droma Náisiúnta, Ospidéal an Mater, Baile Átha Cliath, d’aistrigh an tUasal Horgan chuig róil sa bhainistíocht daoine agus feabhsúchán próisis/seirbhíse. Áiríodh ar na róil seo Bainisteoir Oibríochtaí Fisiteiripe, Ospidéal an Mater, Ceannaire um Fheabhsúchán Seirbhíse le Grúpa Ospidéil Oirthear na hÉireann (IEHG) agus, le déanaí, Ceannaire Pleanála agus Feidhmíochta, Straitéis agus Cláir Chliniciúla ag Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (FSS).