Preasráitis

Ceadaíonn an Rialtas Scéim Ghinearálta Bille maidir leis an dóigh a gcaithfear le Feirmeacha Teaghlaigh agus Sócmhainní Gnó faoi Scéim Chothrom na Féinne

Tá Simon Harris TD, an tAire Sláinte, agus Jim Daly TD, an tAire Stáit le freagracht speisialta as Meabhairshláinte agus Daoine Scothaosta, sásta a fhógairt gur cheadaigh an Rialtas Scéim Ghinearálta Bille a bhfuil i gceist léi athrú a dhéanamh ar an dóigh a gcaitear le feirmeacha teaghlaigh agus gnólachtaí faoin Scéim um Thacaíocht Tithe

Foilsíonn an tAire Harris an Tuarascáil Fhorlíontach ón bhFiosrúchán Scóipe ar an gClár Scagthástála Ceirbheacs

D’fhoilsigh Simon Harris TD, an tAire Sláinte, an Tuarascáil Fhorlíontach ón bhFiosrúchán Scóipe ar an gClár Scagthástála Ceirbheacs (CervicalCheck), tar éis don Rialtas cinneadh a dhéanamh ina leith sin níos luaithe inniu. Bhí an Fiosrúchán faoi stiúir ag an Dr Gabriel Scally. Ag teacht sna sála ar fhoilsiú na Tuarascála Deiridh ón bhFiosrúchán Scóipe an

Is ard fós atá an tsástacht leis an saol agus an nascacht shóisialta i measc daoine scothaosta, cé gur ábhar imní é an leibhéal cógais Sainaithníodh eochairtháscairí do Thaistealaithe Éireannacha agus do dhaoine faoi mhíchumas intleachta den chéad uair riamh

Tá naonúr as gach deichniúr in Éirinn os cionn 56 bliana d’aois cinnte de go bhfuil cara nó gaol acu ar féidir leo brath air/uirthi agus glacann 88% d’aosaigh scothaosta páirt i ngníomhaíochtaí fóillíochta sóisialta gach seachtain. Is fionnachtana iad sin ón dara Tuarascáil Náisiúnta Táscairí ar Aosú Dearfach ar foilsigh an Roinn Sláinte í

Ceiliúrann an tAire Harris agus an tAire Byrne an Lá Domhanda gan Tobac agus foilsíonn siad an Tuarascáil Bhliantúil don bhliain 2018 maidir leis an doiciméad beartais Éire atá Saor ó Thobac: Plean Gníomhaíochta

Rinne Simon Harris, an tAire Sláinte, agus Catherine Byrne, an tAire Stáit le freagracht as Cur Chun Cinn na Sláinte, an Lá Domhanda gan Tobac a cheiliúradh inniu (Dé hAoine) trí fháilte a chur roimh fhoilsiú na Tuarascála Bliantúla don bhliain 2018 maidir leis an doiciméad beartais Éire atá Saor ó Thobac: Plean Gníomhaíochta. Seoladh

Feabhas á chur ar rochtain ar Thacaíocht Baile – Ráiteas ón Aire Daly

Tá sé mar thosaíocht ag an Rialtas feabhas a chur ar rochtain ar thacaíocht baile agus aithníonn Jim Daly TD, an tAire Stáit le freagracht as Meabhairshláinte agus Daoine Scothaosta, na hábhair imní agus na ceisteanna a tarraingíodh anuas le cúpla lá anuas maidir le seirbhísí tacaíochta baile. Tháinig méadú €140 milliún, beagnach, ar an

Fáiltíonn an tAire Sláinte roimh an gceadú ón Rialtas le haghaidh Bille um Fhíocháin Dhaonna a fhoilsiú

D’fháiltigh Simon Harris TD, an tAire Sláinte, inniu roimh an gcinneadh ón Rialtas foilsiú Scéim Ghinearálta an Bhille um Fhíocháin Dhaonna (Trasphlandú, Scrúduithe Iarbháis, Scrúduithe Anatamaíocha, agus Taispeáint Phoiblí) a cheadú. Déanfar na nithe seo a leanas leis an mBille: •        baint, coinneáil, stóráil, úsáid agus diúscairt fíochán daonna ó dhaoine éagtha

Page 3/80