Preasráitis

Ceadaíonn an Chomh-aireacht foilsiú an Bhille um Binse CervicalCheck agus fógraíonn an tAire Harris íocaíocht ex gratia €20,000 i leith neamhnochtadh an iniúchta ar CervicalCheck

Tá Simon Harris TD, an tAire Sláinte, tar éis ceadú a fháil ón gComh-aireacht chun dul ar aghaidh le Bille um Binse CervicalCheck a fhoilsiú sna laethanta atá le teacht. Éistfidh an Binse na héilimh a eascraíonn as an iniúchadh cúlghabhálach cliniciúil cíteolaíochta a rinneadh ar CervicalCheck agus as fionnachtana an Athbhreithnithe ón Sainphainéal ar

Cuireann an tAire Sláinte fáilte roimh cheapadh an Uas. Keith Synnott mar Threoraí Cliniciúil Náisiúnta um Sheirbhísí Tráma

Chuir Simon Harris TD, an tAire Sláinte, fáilte inniu (Dé Domhnaigh) roimh cheapadh an Uas. Keith Synnott mar Threoraí Cliniciúil Náisiúnta um Sheirbhísí Tráma. Tá ceapadh an Uas. Synnott ar cheann amháin de na gníomhartha láithreacha atá sa Tuarascáil ‘Córas Tráma d’Éirinn’ agus beidh sé ina bhunchloch riachtanach don chóras sin a chur chun feidhme.

Fógraíonn an tAire Simon Harris seirbhís éigeandála héileacaptair nua do Chúige Mumhan

Síníodh Comhaontú Seirbhíse idir Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte agus Mearfhreagairt Pobail na hÉireann le haghaidh seirbhís aerleighis nua a sheoladh Tá sé fógartha ag Simon Harris TD, an tAire Sláinte, inniu (Dé hAoine) go seolfar seirbhís aerleighis nua sa Deisceart sna seachtainí atá romhainn, tar éis d’Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (FSS) Comhaontú Seirbhíse a shíniú

Ceadaíonn an Rialtas Scéim Ghinearálta Bille maidir leis an dóigh a gcaithfear le Feirmeacha Teaghlaigh agus Sócmhainní Gnó faoi Scéim Chothrom na Féinne

Tá Simon Harris TD, an tAire Sláinte, agus Jim Daly TD, an tAire Stáit le freagracht speisialta as Meabhairshláinte agus Daoine Scothaosta, sásta a fhógairt gur cheadaigh an Rialtas Scéim Ghinearálta Bille a bhfuil i gceist léi athrú a dhéanamh ar an dóigh a gcaitear le feirmeacha teaghlaigh agus gnólachtaí faoin Scéim um Thacaíocht Tithe

Foilsíonn an tAire Harris an Tuarascáil Fhorlíontach ón bhFiosrúchán Scóipe ar an gClár Scagthástála Ceirbheacs

D’fhoilsigh Simon Harris TD, an tAire Sláinte, an Tuarascáil Fhorlíontach ón bhFiosrúchán Scóipe ar an gClár Scagthástála Ceirbheacs (CervicalCheck), tar éis don Rialtas cinneadh a dhéanamh ina leith sin níos luaithe inniu. Bhí an Fiosrúchán faoi stiúir ag an Dr Gabriel Scally. Ag teacht sna sála ar fhoilsiú na Tuarascála Deiridh ón bhFiosrúchán Scóipe an

Is ard fós atá an tsástacht leis an saol agus an nascacht shóisialta i measc daoine scothaosta, cé gur ábhar imní é an leibhéal cógais Sainaithníodh eochairtháscairí do Thaistealaithe Éireannacha agus do dhaoine faoi mhíchumas intleachta den chéad uair riamh

Tá naonúr as gach deichniúr in Éirinn os cionn 56 bliana d’aois cinnte de go bhfuil cara nó gaol acu ar féidir leo brath air/uirthi agus glacann 88% d’aosaigh scothaosta páirt i ngníomhaíochtaí fóillíochta sóisialta gach seachtain. Is fionnachtana iad sin ón dara Tuarascáil Náisiúnta Táscairí ar Aosú Dearfach ar foilsigh an Roinn Sláinte í

Page 2/79