Preasráitis

Seolann Simon Harris, an tAire Sláinte, Treoirlínte Cliniciúla Náisiúnta nua maidir le hAilse Ubhagáin agus maidir le hAilse Éasafagais

Rinne Simon Harris TD, an tAire Sláinte, dhá cheann de Threoirlínte Cliniciúla Náisiúnta nua a sheoladh inniu (Déardaoin) chun cabhrú le gairmithe cúram sláinte othair a bhfuil ailse an acomhail éasafagaigh nó éasafagagastraigh orthu a dhiagnóisiú, a chéimniú agus a chóireáil agus othair a bhfuil ailse ubhagáin orthu a dhiagnóisiú agus a chéimniú. Ba iad

Fógraíonn an tAire Harris, an tAire Flanagan agus an tAire Byrne cur chuige atá faoi stiúir ag an tsláinte i leith drugaí a shealbhú le haghaidh úsáid phearsanta.

D’fhógair an Rialtas athchóirithe suntasacha ar dhrugaí a shealbhú le haghaidh úsáid phearsanta ar aon dul leis an ngealltanas uaidh cur chuige sláinte poiblí a shaothrú i leith úsáid drugaí in Éirinn. D’fhógair Simon Harris, an tAire Sláinte, Charlie Flanagan, an tAire Dlí agus Cirt, agus Catherine Byrne, an tAire Stáit le freagracht as an

Foilsíonn an tAire Sláinte Bille nua chun an tírdhreach Eitice Taighde a athchóiriú

Rinne Simon Harris TD, an tAire Sláinte, foilsiú inniu ar Scéim Ghinearálta an Bhille um Choistí Náisiúnta Eitice Taighde. Deimhnítear léi na pleananna atá ann chun samhail atá cuíchóirithe, rialáilte agus oiriúnach don fheidhm a fhorbairt le haghaidh an athbhreithnithe eiticiúil ar thionscadail taighde sláinte. Is é an toradh a bheidh ar an mBille ná

Fógraíonn An tAire Sláinte Tosú Na Seirbhís Aerleighis Nua Do Chúige Mumhan

Tá sé fógartha ag Simon Harris TD, an tAire Sláinte, go dtosóidh seirbhís aerleighis nua a cuid oibríochtaí i gCúige Mumhan inniu (Dé Máirt an 30 Iúil). Cabhróidh an tseirbhís an-luachmhar sin lena chinntiú go mbeidh ag daoine an-tinn nó ag daoine gortaithe i limistéir iargúlta rochtain níos tráthúla ar chúram cliniciúil atá cuí agus

Fógraíonn an tAire Sláinte glao ar léirithe spéise i gcomhaltas den Choiste Náisiúnta Scagthástála – Éire

Tá léirithe spéise á lorg anois i gcomhaltas den Choiste Náisiúnta Scagthástála – Éire.  Tá na poist fógartha ar http://www.stateboards.ie/stateboards/campaignAdvert/106797.htm agus is é an 30 Lúnasa 2019 an dáta deiridh le haghaidh iarratais a chur isteach. Tabharfaidh an Coiste sainchomhairle neamhspleách maidir le meastóireacht a dhéanamh ar an bhfianaise ar chláir scagthástála daonrabhunaithe in Éirinn.

Foilsíonn an tAire Sláinte an cúigiú tuarascáil ón gCóras Náisiúnta um Cháilíocht Cúram Sláinte a Thuairisciú (NHQRS)

Is ísle rátaí mortlaíochta do stróc anois ná ag am ar bith riamh Is ísle rátaí teipe croí agus rátaí ospidéalaithe de bharr asma ná meánfhigiúirí idirnáisiúnta Is airde úsáid beinsidhé-asaipín i measc daoine os cionn 65 bliana ná na meánfhigiúirí idirnáisiúnta atá ar eolas D’fháiltigh Simon Harris TD, an tAire Sláinte, inniu (Dé Luain)

Deimhníonn an tAire Sláinte an t-athstruchtúrú ar sheirbhísí sláinte agus comhlíonann sé ceann de na príomhghealltanais faoin gclár Sláintecare

·             Bunófar sé chomhlacht sláinte réigiúnacha chun cúram sláinte agus cúram sóisialta atá dírithe ar an duine a sholáthar; ·             Cinnfear buiséad na gcomhlachtaí sláinte réigiúnacha faoi seach bunaithe ar riachtanais an daonra áitiúil; ·             Tiocfaidh feabhas ar chuntasacht agus ar thrédhearcacht Inniu, d’fhógair Simon Harris TD, an tAire Sláinte, mórchéim i

Seolann an tAire Daly Scéim nua Deontais Tacaíochta Pobail agus Deonaí do Dhaoine Scothaosta

Rinne Jim Daly TD, an tAire Stáit le freagracht speisialta as Meabhairshláinte agus Daoine Scothaosta, Scéim nua Deontais Tacaíochta Pobail agus Deonaí a sheoladh inniu (Dé Luain an 15 Iúil). Is í Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (FSS) a riarfaidh an Scéim Deontais. Cuirfear €1 mhilliún ar fáil do ghrúpaí pobail agus deonacha ionas gur féidir

Page 2/81