Preasráitis

Seolann an tAire Sláinte stór faisnéise ar líne nua faoi Channabas Leighis

D’fhoilsigh Simon Harris, an tAire Sláinte, stór faisnéise ar líne nua faoi channabas leighis ar shuíomh Gréasáin na Roinne Sláinte inniu (Dé Máirt). Tugtar sa stór faisnéis mhionsonraithe do dhochtúirí agus d’othair faoin scéim reatha um cheadúnas ón Aire le haghaidh cannabas leighis, faoin gClár Rochtana Cannabais Leighis atá á fhorbairt faoi láthair, agus faoi

Seolann an tAire McGrath an tuarascáil ón Tascfhórsa um Buiséid Phearsantaithe

Rinne an tAire McGrath an Tuarascáil ón Tascfhórsa um Buiséid Phearsantaithe dar teideal “I dTreo Buiséid Phearsantaithe do Dhaoine faoi Mhíchumas in Éirinn” a fhoilsiú inniu. Leagtar amach sa tuarascáil an dóigh a bhféadfaí buiséid phearsantaithe a úsáid mar shásra cistiúcháin do dhaoine faoi mhíchumas, áit a dtabharfaí tuilleadh rogha agus smachta dóibh maidir leis

Tá an Roinn Sláinte ag bogadh

Beidh an Roinn Sláinte ag bogadh chuig láthair nua thar an dá dheireadh seachtaine atá le teacht, is iad sin, an deireadh seachtaine idir an Aoine an 13 Iúil agus an Domhnach an 15 Iúil agus an deireadh seachtaine idir an Aoine an 20 Iúil agus an Domhnach an 22 Iúil. Cé go bhfuil gach

Fógraíonn an Taoiseach agus an tAire Harris ceapachán an Stiúrthóra Feidhmiúcháin ar Oifig an Chláir Sláintecare agus ceapachán an Chathaoirligh ar an gComhairle Chomhairleach chun athchóiriú sláinte a stiúradh

D’fhógair an Taoiseach Leo Varadkar TD agus Simon Harris TD, an tAire Sláinte, inniu gur ceapadh Laura Magahy Uas. mar Stiúrthóir Feidhmiúcháin ar Oifig nua an Chláir Sláintecare agus gur ceapadh an Dr Tom Keane mar Chathaoirleach ar an gComhairle Chomhairleach Sláintecare. Is róil thábhachtacha iad sin trína mbrúfar athchóiriú na seirbhíse sláinte chun cinn

14,000 Cúramóir Eile chun Cúram Lia-Chleachtóirí Ginearálta Saor in Aisce a Fháil tar éis Rith an Bhille Sláinte (Seirbhís Lia-Chleachtóirí Ginearálta)

Chuir Simon Harris, an tAire Sláinte, agus Finian McGrath, an tAire Stáit le freagracht as Míchumas, fáilte inniu (Déardaoin) roimh an bhfíric gurb amhlaidh, tar éis rith an Bhille Sláinte (Seirbhís Lia-Chleachtóirí Ginearálta), 2018, aréir, go bhfaighidh 14,000 Cúramóir eile Cúram Lia-Chleachtóirí Ginearálta saor in aisce anois. Foráiltear leis an mBille go mbeidh daoine atá

Faigheann an tAire Harris ceadú ón Rialtas le haghaidh reachtaíocht lena bhforálfar d’Fhoirceannadh Toirchis a Rialáil in Éirinn

Fuair Simon Harris, an tAire Sláinte, ceadú ón Rialtas inniu (Dé Máirt) le haghaidh reachtaíocht lena bhforálfar d’Fhoirceannadh Toirchis a Rialáil in Éirinn. Tagann an ceadú sin sna sála ar an Reifreann a ritheadh i mí na Bealtaine. Dúirt an tAire Harris, “Gheall mé go leagfainn an Bille Sláinte (Foirceannadh Toirchis a Rialáil), 2018, faoi

Molann an tAire Harris go ndéanfaí aighneachtaí chuig sainghrúpa nua atá ag déanamh breithniú ar shásra malartach ar dhul i muinín na cúirte le haghaidh éilimh faillí cliniciúla a réiteach

Tá Simon Harris TD, an tAire Sláinte, ag moladh do gach duine a bhfuil tuairimí acu maidir le sásraí malartacha ar dhul i muinín na cúirte le haghaidh éilimh faillí cliniciúla a réiteach aighneachtaí a dhéanamh chuig an Sainghrúpa nua. Tá an grúpa faoi chathaoirleacht ag an mBreitheamh Onórach Charles Meenan, Breitheamh den Ard-Chúirt, agus

Tugann an Rialtas a fhormheas chun an Bille um Shláinte Leanaí, 2018, a fhoilsiú

Tugann an Rialtas a fhormheas chun an Bille um Shláinte Leanaí, 2018, a fhoilsiú Céim thábhachtach i dtreo an t-ospidéal nua do leanaí a chur i gcrích D’fhógair Simon Harris, an tAire Sláinte, inniu gur fhormheas an Rialtas foilsiú an Bhille um Shláinte Leanaí, 2018. Dúirt an tAire: “Tá áthas orm gur fhormheas an Rialtas

Page 1/65