Preasráitis

Fógraíonn an tAire Sláinte cistiú €20 milliún do 122 thionscadal Sláintecare

D’fhógair Simon Harris TD, an tAire Sláinte, inniu (an Mháirt) na hiarratasóirí rathúla ar an gCiste Comhtháthaithe Sláintecare €20 milliún. Rinne breis agus 477 dtionscadal iarratas ar an gClár Comhtháthaithe agus d’éirigh le 122 thionscadal ó áiteanna ar fud na tíre. Comhlíonann na tionscadail rathúla na spriocanna atá leagtha amach faoin gclár Sláintecare: *Bealaí nuálacha

Fógraíonn an tAire Byrne cistiú €2.28m do 12 thionscnamh straitéiseacha chun an Straitéis Náisiúnta Drugaí a chur chun feidhme

Rinne Catherine Byrne TD, an tAire Stáit le freagracht as Cur Chun Cinn na Sláinte agus an Straitéis Náisiúnta Drugaí, fógra inniu (an Mháirt) go leithdháilfí cistiú breise is fiú €2.28 milliún thar thrí bliana do 12 thionscnamh straitéiseacha sláinte chun aghaidh a thabhairt ar thosaíochtaí atá leagtha amach sa Straitéis Náisiúnta Drugaí. Gheobhaidh gach

Tá an Roinn Sláinte le dul i mbun na Treabhdóireachta

Beidh an Roinn Sláinte ag bualadh an bhóthair… agus ba mhaith linn bualadh leat. Tá an Roinn Sláinte le freastal ar an gComórtas Treabhdóireachta an tseachtain seo chugainn agus ba mhaith linn bualadh leat lena linn. Thar an imeacht trí lá, ba mhaith linn labhairt leat faoi na nithe seo a leanas: – an plean

Cuireann an tAire Sláinte fáilte roimh thuarascáil nua ina léirítear méadú ar rátaí marthanais le haghaidh ailse

Chuir Simon Harris TD, an tAire Sláinte, fáilte inniu roimh thuarascáil nua maidir le rátaí marthanais ailse i seacht dtír ardioncaim (an Astráil, Ceanada, an Danmhairg, Éire, an Nua-Shéalainn, an Iorua agus an Ríocht Aontaithe). Fuarthas amach sa tuarascáil gur tháinig méadú os cionn 13 phointe chéatadánacha ar an ráta marthanais cúig bliana le haghaidh

Óstálann an tAire Harris Imeacht Tábhachtach do Gheallsealbhóirí Sláinte – An tEolas is Deireanaí maidir le hUllmhacht don Bhreatimeacht

Inné (Dé Máirt), d’óstáil Simon Harris TD, an tAire Sláinte, an tríú himeacht tábhachtach do gheallsealbhóirí maidir leis an mBreatimeacht sa Roinn Sláinte. Bhí an t-imeacht dírithe ar ionadaithe ón tionscal cógaisíochta, ón tionscal teicneolaíochta leighis, ó Chumann Cógaiseoirí na hÉireann, ó Cheardchumann Cógaisíochta na hÉireann, ó Chumann Cógaiseoirí Ospidéil na hÉireann agus ón Líonra

Seolann an tAire Sláinte comhaontas nua a bhfuil mar aidhm leis rátaí vacsaínithe a fheabhsú agus an éiginnteacht faoi vacsaíní a laghdú

Rinne Simon Harris TD, an tAire Sláinte, seoladh inniu (an Mháirt) ar an gComhaontas Vacsaíní, a bhfuil mar aidhm leis borradh a chur faoin nglacadh le vacsaíní óige agus an éiginnteacht faoi vacsaíní a laghdú. I measc an Chomhaontais beidh gairmithe cúram sláinte, déantóirí beartais, tathantóirí othar, mic léinn, agus ionadaithe ó na príomhghrúpaí a

Fáiltíonn an tAire Daly roimh an infheistíocht bheartaithe €220m i dTithe Altranas Pobail

D’fháiltigh Jim Daly TD, an tAire Stáit le freagracht as Meabhairshláinte agus Daoine Scothaosta, roimh an infheistíocht shuntasach atá le déanamh in aonaid altranas pobail, mar a fógraíodh i bPlean Caipitil Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (FSS). Tá daonra na hÉireann ag maireachtáil níos faide anois ná am ar bith riamh agus is fianaise é sin

Fógraíonn an Taoiseach, an tAire Harris agus an tAire Donohoe 250 tionscadal agus infheistíocht €2 billiún i bPlean Caipitil Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte

“Infheisteofar níos mó ná €2 billiún i Seirbhísí Sláinte Poiblí thar an gcéad trí bliana eile” D’fhógair an Taoiseach Leo Varadkar, Simon Harris, an tAire Sláinte, agus Paschal Donohoe TD, an tAire Airgeadais agus Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe, foilsiú Phlean Caipitil Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte inniu (an 2 Meán Fómhair 2019). Ag fáiltiú dó roimh

Foilsíonn an tAire Sláinte an Tuarascáil ón nGrúpa Athbhreithnithe Neamhspleách a cuireadh ar bun chun scrúdú a dhéanamh ar ghníomhaíocht phríobháideach in ospidéil phoiblí

Inniu, d’fhoilsigh Simon Harris TD, an tAire Sláinte, an Tuarascáil ón nGrúpa Athbhreithnithe Neamhspleách a cuireadh ar bun chun scrúdú a dhéanamh ar ghníomhaíocht phríobháideach in ospidéil phoiblí. Chuir an tAire Sláinte an Grúpa Athbhreithnithe Neamhspleách ar bun tar éis don Choiste Uile-Pháirtí Oireachtais um Chúram Sláinte sa Todhchaí a mholadh go ndéanfaí gníomhaíocht phríobháideach

Page 1/81