Preasráitis

Déanann an tAire Sláinte galar infhógartha de Heirpéas nuabheirthe

Rinne Simon Harris, an tAire Sláinte, na Rialacháin um Ghalair Aicídeacha (Leasú), 2018, a shíniú isteach sa dlí inniu (Dé Máirt). Cuid thábhachtach de na Rialacháin sin is ea galar infhógartha a dhéanamh de víreas nuabheirthe Herpes simplex. Chuir an tAire Harris a lámh leis na Rialacháin i láthair John agus Louise Wills, atá ag

An Coiste um Dhearbhú Toilithe Taighde Sláinte

Tá suíomh Gréasáin an Choiste um Dhearbhú Toilithe Taighde Sláinte i mbun feidhme anois. Déanfaidh an tAire Sláinte na comhaltaí den Choiste a cheapadh go luath faoi na Rialacháin um Thaighde Sláinte, 2018. Déanfaidh an Coiste cinntí, in imthosca teoranta sonraithe, ar iarratais ó thaighdeoirí sláinte ar dhearbhú toilithe i gcás nach féidir toiliú a

Foilsíonn NTPF Figiúirí Liostaí Feithimh do mhí na Samhna 2018

Rinne an Ciste Náisiúnta um Cheannach Cóireála (NTPF) na figiúirí liostaí feithimh suas go deireadh mhí na Samhna a fhoilsiú inniu (Déardaoin). Léirítear sna figiúirí go raibh beagán faoi bhun 71,000 othar ag feitheamh le gnáthamh othar cónaitheach nó cás lae ag deireadh mhí na Samhna. Ag labhairt dó faoi na figiúirí don mhí, dúirt

Tugann an tAire Sláinte ómós do John Connaghan

Ba mhaith le Simon Harris TD, an tAire Sláinte, ómós a thabhairt do John Connaghan, a d’fhógair go bhfuil sé ar intinn aige imeacht óna ról mar Ard-Stiúrthóir eatramhach ar Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte. Ghabh an tAire Harris buíochas leis an Uas. Connaghan as ucht a thiomantais agus a dhíograise don ról agus ghuigh sé

Foilsíonn an tAire Harris an Plean Cur Chun Feidhme do na moltaí ón Dr Gabriel Scally maidir leis an gClár Scagthástála Ceirbheacs

Inniu, d’fhoilsigh Simon Harris TD, an tAire Sláinte, an Plean Cur Chun Feidhme do na moltaí atá leagtha amach i dTuarascáil an Fhiosrúcháin Scóipe a sheol an Dr Gabriel Scally ar an gClár Scagthástála Ceirbheacs (CervicalCheck), tar éis don Rialtas cinneadh a dhéanamh ina leith sin níos luaithe inniu. Tháinig foilsiú an Phlean sna sála

Cuireann Simon Harris TD, an tAire Sláinte, agus Jim Daly TD, an tAire Stáit le freagracht as Daoine Scothaosta, fáilte roimh fhoilsiú an Phlean Geimhridh don bhliain 2018/2019

Chuir Simon Harris TD, an tAire Sláinte, agus Jim Daly TD, an tAire Stáit le freagracht as Daoine Scothaosta, fáilte inniu (an 6 Nollaig) roimh an bPlean Geimhridh ó Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (FSS) don bhliain 2018/19. Chuir an Rialtas méid suntasach acmhainní i leataobh chun cabhrú le seirbhísí sláinte le linn an gheimhridh agus

Bearta nua Cárta Liachta a bhfuil mar aidhm leo Deireadh a chur leis na Bacainní ar an Obair do Dhaoine faoi Mhíchumas – méadú de bhreis agus 250% ar an neamhaird tuillimh

D’fhógair Simon Harris, an tAire Sláinte, inniu (Dé hAoine) go dtabharfaí feabhas suntasach isteach ar phróiseas measúnachta an chárta liachta, rud a chuirfidh ar chumas daoine atá ag fáil íocaíocht Liúntas Míchumais acmhainn tuillimh níos mó a bheith acu agus a gcárta liachta a choinneáil ag an am céanna. Ón 1 Nollaig 2018 i leith,

Page 1/72