Preasráitis

Síníonn an tAire Harris comhaontú idirnáisiúnta a bhfuil mar aidhm leis rochtain inacmhainne thráthúil ar chógais nua a áirithiú d’othair Éireannacha

Shínigh Simon Harris, an tAire Sláinte, comhaontú inniu (Dé hAoine) chun obair i gcomhar leis an Ostair, leis an mBeilg, leis an Ísiltír agus le Lucsamburg ar mhaithe le rochtain inacmhainne thráthúil ar chógais nua a áirithiú d’othair Éireannacha. Síníodh an comhaontú chun dul isteach sa Tionscnamh reatha BeNeLuxA um Beartas Cógaisíochta ag an gcruinniú

Cuireann an tAire Harris a lámh le rialacháin nua chun na teidil mar Dhiaitéiteach agus mar Theiripeoir Urlabhra a chosaint lena n-úsáid eisiach ag gairmithe cáilithe

Tá Simon Harris, an tAire Sláinte, tar éis a lámh a chur le dhá thacar rialachán a bhfuil mar aidhm leo cosaint a thabhairt do dhaoine den phobal a bhaineann úsáid as na seirbhísí de chuid Diaitéiteach agus Teiripeoirí Urlabhra agus Teanga. Mar thoradh ar na rialacháin, ní fhéadfaidh ach gairmithe cáilithe atá cláraithe leis

Thionóil an Fhoireann Náisiúnta Éigeandála Sláinte Poiblí an 19ú cruinniú dá cuid inniu

Rinne an Fhoireann Náisiúnta Éigeandála Sláinte Poiblí um Baictéir Charbaipeineimfhriotaíocha Enterobacteriaceae (CPE) an 19ú cruinniú dá cuid Déardaoin an 14 Meitheamh 2018. Fuarthas an t-eolas is deireanaí ó Fhoireann Cur Chun Feidhme Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte le linn an chruinnithe. Fuarthas an Tuarascáil Faireachais is déanaí ar CPE ón Ionad Faireachais um Chosaint Sláinte lena

Feachtas ar siúl chun Cathaoirleach a roghnú ar Bhord nua FSS

Tá Simon Harris, an tAire Sláinte, tar éis fáilte a chur roimh fheachtas earcaíochta nua a bhfuil mar aidhm leis Cathaoirleach a roghnú ar Bhord nua Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (FSS). Dúirt an tAire Harris, “Is léir nach soláthraítear rialachas leordhóthanach le struchtúr reatha FSS, rud a chuir mé in iúl don Choiste Sláintecare agus

Foilsíonn an tAire Sláinte na chéad fhionnachtana ó Fhiosrúchán Scally ar CervicalCheck agus glacann sé le moltaí tábhachtacha uaidh chun tacú le mná

Rinne Simon Harris, an tAire Sláinte, na chéad fhionnachtana ó Fhiosrúchán Scally ar an gClár Scagthástála Ceirbheacs (CervicalCheck) a fhoilsiú inniu (Dé Máirt). Ghlac sé le moltaí ón bhFiosrúchán freisin. Tá na fionnachtana leagtha amach in dhá thuarascáil a chuir an Dr Gabriel Scally faoi bhráid an Aire, is iad sin: tuarascáil ina bpléitear le

An tAthbhreithniú Náisiúnta ar Shainseirbhísí Cairdiacha – Comhairliúchán Poiblí

Thar ceann an Athbhreithnithe Náisiúnta ar Shainseirbhísí Cairdiacha, sheol an Roinn Sláinte comhairliúchán poiblí inniu (Dé Céadaoin). Tá an nasc chuig ceistneoir an chomhairliúcháin ar fáil ag https://health.gov.ie/consultations/ agus beidh an comhairliúchán ar oscailt go dtí 5 p.m., Dé hAoine an 17 Lúnasa. Úsáidfear na freagraí ar an gcomhairliúchán chun cabhrú leis an nGrúpa Stiúrtha

Page 1/63