Preasráitis

Fógraíonn an tAire Sláinte go bhfuil sé de rún aige an tUas. Fred Barry a cheapadh mar Chathaoirleach ar Bhord Forbartha an Ospidéil Náisiúnta Phéidiatraigh

Tá sé fógartha ag Simon Harris, an tAire Sláinte, go bhfuil sé de rún aige an tUas. Fred Barry a cheapadh mar chathaoirleach ar Bhord Forbartha an Ospidéil Náisiúnta Phéidiatraigh. D’oibrigh an tUas. Barry roimhe seo mar chathaoirleach ar an Údarás um Bóithre Náisiúnta agus tá taithí fhairsing aige ar thionscadail chasta a bhainistiú. Ag

Foilsíonn an tAire Sláinte agus an tAire Talmhaíochta tuarascáil ar úsáid ábhar frithmhiocróbach agus ar fhrithsheasmhacht in aghaidh ábhar frithmhiocróbach

Rinne an Roinn Sláinte agus an Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara tuarascáil dar teideal Éire – Tuarascáil an Aon Sláinte Amháin ar Úsáid Ábhar Frithmhiocróbach agus ar Fhrithsheasmhacht in aghaidh Ábhar Frithmhiocróbach a fhoilsiú inniu (Déardaoin).  Tugtar sa tuarascáil den chéad uair riamh léargas ar úsáid ábhar frithmhiocróbach agus ar fhrithsheasmhacht in aghaidh ábhar frithmhiocróbach

Déanann an tAire Sláinte comhaltaí de bhord FSS a cheapadh ar bhonn riaracháin 

D’fhógair Simon Harris TD, an tAire Sláinte, inniu gur ceapadh ochtar comhaltaí nua chuig Bord Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (FSS). Beidh an Bord ceaptha ar bhonn riaracháin go dtí go rithfear an reachtaíocht a bhaineann leis. Fógraíodh na poist sin tríd an bpróiseas Bord Stáit a oibríonn an tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí. Rachaidh siad le

Cuireann an tAire Sláinte fáilte roimh an laghdú a tháinig ar liostaí feithimh sa bhliain 2018 agus tugann sé tús áite do thuilleadh gníomhartha a dhéanamh sa bhliain 2019 chun feabhas a chur ar rochtain d’othair

Preaseisiúint, Dé hAoine an 11 Eanáir 2019 Chuir Simon Harris, an tAire Sláinte, fáilte inniu roimh fhoilsiú na bhfigiúirí liosta feithimh ag an gCiste Náisiúnta um Cheannach Cóireála (NTPF). Léirítear sna figiúirí go raibh beagán os cionn 70,200 othar ag feitheamh le gnáthamh othar cónaitheach nó cás lae ag deireadh mhí na Nollag. Cé gur

Bunú an Choiste Chomhairligh Othar Ailse

An Straitéis Náisiúnta Ailse 2017 – 2026                   Chuir Simon Harris TD, an tAire Sláinte, fáilte inniu roimh bhunú an Choiste Chomhairligh Othar Ailse. “Céim eile i gcur chun feidhme na Straitéise Náisiúnta Ailse 2017-2026 is ea an chéad chruinniú de chuid an Choiste Chomhairligh Othar Ailse,

Page 1/74