Preasráitis

Comóireann an tAire Sláinte an Lá Domhanda Haemaifilia 2019

Rinne Simon Harris TD, an tAire Sláinte, an Lá Domhanda Haemaifilia a chomóradh inniu (Dé Céadaoin an 17 Aibreán). Dúirt sé: “Ba cheart d’Éirinn bheith an-bhródúil as an gcúram a thugtar do dhaoine sa tír seo a bhfuil haemaifilia nó neamhoird fuilithe eile orthu. Meastar ar leibhéal idirnáisiúnta go bhfuil na seirbhísí a sholáthraítear inár

Leithdháileann an Roinn Sláinte €7 milliún le haghaidh bearta um fhrithsheasmhacht in aghaidh ábhar frithmhiocróbach agus ionfhabhtuithe a chosc agus a rialú

D’fháiltigh Simon Harris TD, an tAire Sláinte, inniu roimh leithdháileadh €7 milliún le haghaidh bearta um fhrithsheasmhacht in aghaidh ábhar frithmhiocróbach sa tseirbhís sláinte. Dúirt an tAire Harris go n-úsáidfí an cistiú le haghaidh foirne um ionfhabhtuithe a chosc agus a rialú in ospidéil ghéarmhíochaine agus i dtimpeallachtaí cúram pobail araon sa bhliain 2019. Áirítear

Foilsíonn an tAire Sláinte agus an tAire Coimirce Sóisialaí an beartas Smile agus Sláinte – an Beartas Náisiúnta Sláinte Béil

Rinne Simon Harris TD, an tAire Sláinte, agus Regina Doherty TD, an tAire Gnóthaí Fostaíochta agus Coimirce Sóisialaí, an Beartas Náisiúnta nua Sláinte Béil dar teideal Smile agus Sláinte a fhoilsiú inniu. Mar chuid den phlean, athróidh an tseirbhís ó sheirbhís “um dhiagnóisiú agus cóireáil” ina seirbhís atá dírithe ar an duine, a ghlacann cur

Fógraíonn an Taoiseach agus an tAire Sláinte ceapachán an Uasail Paul Reid mar Ard-Stiúrthóir ar Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte

Tá áthas ar an Taoiseach Leo Varadkar TD agus ar Simon Harris TD, an tAire Sláinte, a fhógairt gur ceapadh an tUas. Paul Reid mar Ard-Stiúrthóir ar Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (FSS). Ceapadh an tUas. Reid tar éis comórtas oscailte a sheol an tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí. Tugadh a cheapachán faoi deara ag an gcruinniú

Preaseisiúint, Dé Máirt an 26 Márta 2019 Cuireann na hAirí Sláinte fáilte roimh an gcinneadh go n-óstálfar an Chomhdháil Dhomhanda ar an mBeartas Alcóil i mBaile Átha Cliath

Chuir Simon Harris TD, an tAire Sláinte, agus Catherine Byrne TD, an tAire Stáit le freagracht as Cur Chun Cinn na Sláinte agus an Straitéis Náisiúnta Drugaí, fáilte inniu roimh an bhfógairt gur roghnaíodh Éire mar láthair don chéad Chomhdháil Dhomhanda eile ar an mBeartas Alcóil sa bhliain 2020. Tionóltar an Chomhdháil gach dhá bhliain

Cuireann an Taoiseach agus an tAire Sláinte fáilte roimh sheoladh an Chiste Comhtháthaithe Sláintecare ar fiú €20m é, a úsáidfear chun samhlacha nua um chúram sláinte agus cúram sóisialta a fhorbairt

Chuir an Taoiseach Leo Varadkar TD agus Simon Harris TD, an tAire Sláinte, fáilte inniu (Dé hAoine) roimh sheoladh an Chiste Comhtháthaithe Sláintecare ar fiú €20m é agus thug siad cuireadh do sholáthraithe cúram sláinte agus cúraim shóisialta a gcuid smaointe a chur i láthair. Taispeánfaidh na tionscadail rathúla soláthar seirbhíse go soiléir conas is

Page 1/76