Preasráitis

Seolann an tAire Sláinte Feachtas Faisnéise faoin Vacsaín HPV

Rinne Simon Harris TD, an tAire Sláinte, Feachtas Faisnéise FSS faoin Vacsaín HPV a sheoladh inniu. Agus é ag aithint na hoibre leanúnaí atá á déanamh ag FSS chun imdhíonadh HPV a chur chun cinn agus chun gníomhú in aghaidh mífhaisnéise, dúirt an tAire Harris: “Tá áthas orm an méadú mór sa ghlacadh leis an

Leagann an tAire Sláinte béim ar an Lá Feasachta ar Ailse Bhéil

Déantar diagnóis ailse béil, cinn nó muiníl ar thart ar 700 duine in Éirinn gach bliain. Téann sé sin i bhfeidhm ar fhir scothaosta go háirithe ach is féidir leis dul i bhfeidhm ar mhná agus ar dhaoine óga freisin. Ag labhairt dó inniu (Dé Céadaoin), dúirt Simon Harris TD, an tAire Sláinte: “Mholfainn do

Dul chun cinn déanta ar Bhord FSS a chur le chéile – tugann an Rialtas ceapachán an Uas. Ciarán Devane mar Chathaoirleach faoi deara

Ag teacht sna sála ar fheachtas a reáchtáil an tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí chun sainaithint a dhéanamh ar iarrthóirí féideartha ar an ról mar Chathaoirleach ar Bhord Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (FSS), thug an Rialtas faoi deara inniu gurb é an tUas. Ciarán Devane an duine atá ainmnithe ag an Aire Sláinte don ról. Is

Fáiltíonn an tAire Harris roimh an gcinneadh a rinne oibrithe alt 39 gníomhaíocht thionsclaíoch a iarchur

“Fáiltím roimh an gcinneadh a rinne SIPTU gníomhaíocht thionsclaíoch a iarchur agus tá áthas orm nach gcuirfear isteach ar sheirbhísí tábhachtacha cúram sláinte Dé Máirt. Aithnítear go gcuireann gníomhaireachtaí alt 39 seirbhísí ríthábhachtacha ar fáil, go háirithe do na daoine is soghonta inár sochaí. Fáiltím freisin roimh an gcinneadh a rinne an Coimisiún um Chaidreamh

Léirítear i bhfionnachtana an tsuirbhé ar dhrugaí go bhfuil méadú beag tagtha ar úsáid drugaí

Tháinig méadú 1.9% ar úsáid drugaí neamhdhleathacha in Éirinn idir na blianta 2010/11 agus 2014/15. Léirítear fionnachtana an lae inniu sa staidéar “Úsáid Drugaí in Éirinn agus i dTuaisceart Éireann”, rud a d’eascair as na sonraí a bailíodh sa cheathrú Suirbhé ar Leitheadúlacht Drugaí. Tugtar le fios sna fionnachtana maidir le hÚsáid Cannabais, Ildrugaí agus

Tá an líon othar ar liostaí feithimh 10,000 duine níos ísle ná bliain amháin ó shin – fáiltíonn an tAire Harris roimh an tuarascáil nuashonraithe ar dhul chun cinn ón gCiste Náisiúnta um Cheannach Cóireála (NTPF)

D’fháiltigh Simon Harris TD, an tAire Sláinte, inniu (an Aoine) roimh an tuarascáil nuashonraithe ar dhul chun cinn a d’eisigh NTPF agus roimh na laghduithe a baineadh amach ar na liostaí feithimh le haghaidh obráidí agus gnáthamh. Dúirt sé go gcuirfí leis an dul chun cinn sin sa dara leath den bhliain agus sa bhliain

Tréaslaíonn an tAire Daly le daltaí Ardteistiméireachta agus iarrann sé orthu aire a thabhairt dá meabhairshláinte

Thréaslaigh Jim Daly, an tAire Stáit le freagracht as Meabhairshláinte, leis na daltaí uile atá ag bailiú a dtorthaí Ardteistiméireachta inniu (Dé Céadaoin). Dúirt an tAire Daly, “Ba mhaith liom tréaslú leis na daltaí uile a fuair a dtorthaí Ardteistiméireachta inniu. Is éacht suntasach é an Ardteistiméireacht a chríochnú, is cuma cé na torthaí a

Meabhrúchán – Cuir do Thuairimí in Iúl Dúinn faoin Athbhreithniú Náisiúnta ar Shainseirbhísí Cairdiacha

Tá comhairliúchán poiblí á sheoladh ag an Roinn Sláinte faoi láthair thar ceann an Athbhreithnithe Náisiúnta ar Shainseirbhísí Cairdiacha. Is é an dáta deiridh a ghlacfar le freagraí ná 1 p.m. Dé hAoine an 17 Lúnasa. Tá an nasc chuig ceistneoir an chomhairliúcháin ar fáil ag https://health.gov.ie/consultations/ Úsáidfear na freagraí ar an gcomhairliúchán chun cabhrú

Page 1/67