Clár Fógraí

Ceapacháin chuig Bord Ospidéal San Séamas

Rinne Simon Harris TD, an tAire Sláinte, na daoine seo a leanas a cheapadh/a athcheapadh mar chomhaltaí de Bhord Ospidéal San Séamas   An tUas. Brian Murray Mar dhuine a d’oibrigh mar Phríomhoifigeach Feidhmiúcháin ar Ospidéal Ollscoile Fiaclóireachta Bhaile Átha Cliath ar feadh geall le 20 bliain (go dtí an bhliain 2011), tá taithí ag

Ceapacháin chuig an mBord Taighde Sláinte

Ag teacht sna sála ar fheachtas fógraíochta de chuid na Seirbhíse um Cheapacháin Phoiblí, rinne Simon Harris TD, an tAire Sláinte, na daoine seo a leanas a cheapadh mar chomhaltaí den Bhord Taighde Sláinte.  Tá éifeacht leis na ceapacháin sin ón 15 Iúil 2019 go dtí an 14 Iúil 2024.   An tOllamh Seamas Donnelly

Ceapacháin chuig Comhairle Chumann Cógaiseoirí na hÉireann

Rinne Simon Harris TD, an tAire Sláinte, na daoine seo a leanas a cheapadh/a athcheapadh mar chomhaltaí de Chomhairle Chumann Cógaiseoirí na hÉireann don tréimhse ón 18 Meitheamh 2019 go dtí an 17 Meitheamh 2023: Is cógaiseoir pobail é an tUas. Roy Hogan. Bhain sé céim amach as Ollscoil Strathclyde, Glaschú, sular chuir sé a

Ceapacháin chuig an Údarás Árachas Sláinte

Ag teacht sna sála ar fheachtas ar reáchtáil an tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí é, rinne Simon Harris TD, an tAire Sláinte, na daoine seo a leanas a cheapadh mar chomhaltaí den Údarás Árachas Sláinte ón 5 Iúil 2019 go dtí an 4 Iúil 2022: An tUas. Damien McShane Tá Damien ina chomhairleoir dlí agus ina

Ceapacháin chuig Comhairle Chumann Cógaiseoirí na hÉireann

Rinne Simon Harris TD, an tAire Sláinte, na daoine seo a leanas a cheapadh/a athcheapadh mar chomhaltaí de Chomhairle Chumann Cógaiseoirí na hÉireann don tréimhse ón 18 Meitheamh 2019 go dtí an 17 Meitheamh 2023: Is cógaiseoir pobail é an tUas. Roy Hogan. Bhain sé céim amach as Ollscoil Strathclyde, Glaschú, sular chuir sé a

Ceapacháin chuig an Údarás Árachas Sláinte

Ag teacht sna sála ar fheachtas ar reáchtáil an tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí é, rinne Simon Harris TD, an tAire Sláinte, na daoine seo a leanas a cheapadh mar chomhaltaí den Údarás Árachas Sláinte ón 24 Meitheamh 2019 go dtí an 23 Meitheamh 2024: Caroline Barlow Uas. Is achtúire sinsearach fíorshaoithiúil í Caroline. Tá taithí

Ceapacháin chuig an gComhairle um Ghairmithe Sláinte agus Cúraim Shóisialaigh (CORU)

Ar ainmniú an Bhoird Chlárúcháin Súil-Liachta, rinne Simon Harris TD, an tAire Sláinte, na daoine seo a leanas a athcheapadh/a cheapadh mar chomhaltaí gairmiúla den Chomhairle um Ghairmithe Sláinte agus Cúraim Shóisialaigh.    An tUas. Owen Blee A athcheapadh ón 15 Meitheamh 2019 go dtí an 10 Feabhra 2023  Tá Owen ina Chleachtóir Dáiliúcháin agus

Ceapacháin chuig Bord Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (FSS)

28.05.2019 D’fhógair Simon Harris TD, an tAire Sláinte, gur ceapadh beirt comhaltaí nua chuig Bord Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (FSS).   An tUasal Brendan Lenihan Tá Brendan Lenihan ina iar-Uachtarán ar Institiúid na gCuntasóirí Cairte in Éirinn. Tá taithí breis agus 25 bliana aige ar obair sa ghairm. Roimhe seo, bhí sé ina chomhpháirtí in

Page 2/10