Clár Fógraí

Cathaoirleach Ceaptha ar Údarás Sábháilteachta Bia na hÉireann.

Tar éis feachtas fógraíochta de chuid na Seirbhíse um Cheapacháin Phoiblí, cheap an tAire Sláinte, Simon Harris TD, an tUasal Martin Higgins mar Chathaoirleach ar Údarás Sábháilteachta Bia na hÉireann. Tá feidhm ag an gceapacháin ón 21 Feabhra 2018 go dtí an 20 Feabhra 2023. Chaith an tUasal Martin Higgins 20 bliain ag obair mar

Ceapacháin do Bhord Grúpa Ospidéil an RCSI

Tar éis feachtas de chuid na Seirbhíse um Cheapacháin Phoiblí, cheap an tAire Sláinte, Simon Harris TD, na daoine seo a leanas mar chomhaltaí ar Bhord Ghrúpa Ospidéil RCSI.  Tá feidhm ag na ceapacháin seo ón 29 Nollaig 2017 ar feadh téarma trí bliana. An tOllamh Helen Roche Tá an tOllamh Helen Roche ina hOllamh

Ceapachán chuig an mBinse Cúitimh i ndáil le Heipitíteas C agus HIV

D’athcheap an tAire Sláinte, Simon Harris TD, an duine seo a leanas mar Chathaoirleach ar an mBinse Cúitimh i ndáil le Heipitíteas C agus HIV.  Tá feidhm ag an gceapachán seo ar feadh tréimhse trí bliana ón 10 Márta 2018 go dtí an 9 Márta 2021. An tUasal Karen O’Driscoll (Cathaoirleach) Ceapadh an tUasal O’Driscoll

Ceapachán ar Bhord Altranais agus Cnáimhseachais na hÉireann (NMBI)

Tar éis feachtas de chuid na Seirbhíse um Cheapacháin Phoiblí, cheap an tAire Sláinte, Simon Harris TD, an duine seo a leanas mar chomhalta ar Bhord Altranais agus Cnáimhseachais na hÉireann (NMBI).   Tá feidhm ag an gceapachán seo ón 8 Márta 2018 go dtí an 5 Nollaig 2022.  An tUasal Elaine Cassidy Tá taithí leathan

Ceapachán le Bord Clárúcháin na Radagrafaithe

Tar éis feachtas fógraíochta de chuid na Seirbhíse um Cheapacháin Phoiblí, cheap an tAire Sláinte, Simon Harris TD, an tUasal Deirdre O’Keefe mar chomhalta ar Bhord Clárúcháin na nGairmithe Radagrafaithe do théarma ón 8 Márta 2018 go dtí an 23 Eanáir 2022. Tá níos nó ná 27 bliain de thaithí ag an Uasal Deirdre O’Keefe

Ceapachán le Bord Clárúcháin na nGairmithe Radharceolaíochta

Tar éis feachtas fógraíochta de chuid na Seirbhíse um Cheapacháin Phoiblí, cheap an tAire Sláinte, Simon Harris TD, an tUasal Fionnuala McGee mar chomhalta ar Bhord Clárúcháin na nGairmithe Radharceolaíochta do théarma ón 8 Márta 2018 go dtí an 7 Márta 2021. Abhcóide is ea an tUasal Fionnuala McGee, a bhfuil cúlra aice i ndlí

Ceapacháin leis an Údarás um Fhaisnéis agus Cáilíocht Sláinte (HIQA)

Tar éis feachtas de chuid na Seirbhíse um Cheapacháin Phoiblí, cheap an tAire Sláinte, Simon Harris TD, na daoine seo a leanas mar chomhaltaí ar an Údarás um Fhaisnéis agus Cáilíocht Sláinte.  Tá feidhm ag na ceapacháin seo ón 26 Feabhra 2018 go dtí an 25 Feabhra 2023. An tOllamh Deirdre Madden Tá os cionn

Ráiteas ó Simon Harris, an tAire Sláinte – an 1 Márta 2018

“Ba mhaith liom ár sárbhaill foirne sláinte ar fud na tíre a mholadh inniu as an tiomantas agus an díograis ollmhór atá taispeánta acu. Beag beann ar na drochdhálaí atá i réim, bíonn iarracht mhór á déanamh acu chun seirbhísí ríthábhachtacha a choinneáil ar oscailt agus chun a chinntiú go mbíonn aire á tabhairt d’othair.

Ceapacháin chuig an mBord Clárú Optúil

Tá na daoine seo a leanas ceaptha ag an Aire Sláinte, Simon Harris T.D., mar bhaill de Bhord Clárúcháin na nGairmithe Radharceolaíochta, i ndiaidh a dtoghadh ag cláraithe na gairme, le feidhm ón 11 Feabhra 2018 go dtí an 10 Feabhra 2021. Paul Hersee, Uas. Is Radharceolaí Dáiliúcháin cláraithe agus comhpháirtí le Specsavers Opticians bunaithe

Page 2/4