Clár Fógraí

Ceapacháin chuig an mBord Clárúcháin na nOibrithe Sóisialta

Mar thoradh ar fheachtas fógraíochta de chuid na Seirbhíse um Cheapacháin Phoiblí (PAS), le toiliú an Aire Gnó, Fiontar agus Nuálaíochta, cheap an tAire Sláinte, Simon Harris T.D., na baill neamhghairmiúla seo a leanas chuig Bord Clárúcháin na nOibrithe Sóisialta le feidhm ón 5 Lúnasa 2018 go dtí an 4 Lúnasa 2022:   Padraig Heverin,

Ceapacháin chuig an mBord Clárú Optúil

Mar thoradh ar fheachtas fógraíochta de chuid na Seirbhíse um Cheapacháin Phoiblí (PAS), le toiliú an Aire Gnó, Fiontar agus Nuálaíochta, cheap an tAire Sláinte, Simon Harris T.D., na baill neamhghairmiúla seo a leanas chuig Bord Clárúcháin na nGairmithe Radharceolaíochta:   Patrick McAteer, Uas. Ceaptha ó 21 Meitheamh 2018 go 10 Feabhra 2019   Tá

Ceapacháin le Comhairle na nDochtúirí Leighis

Tá na daoine seo a leanas athcheaptha ag an Aire Sláinte, Simon Harris TD ar Chomhairle na nDochtúirí Leighis, ar feadh tréimhse suas le cúig bliana le héifeacht ón 1 Meitheamh 2018 tar éis dóibh ainmniúchán a fháil mar seo a leanas:    An Dr John Barragry – Athcheapadh tar éis do Choláiste Ríoga Lianna

Ceapadh don Bhord Clárúcháin Radagrafaíochta

Cheap an tAire Sláinte, Simon Harris TD, an duine seo a leanas mar chomhalta ar Bhord Clárúcháin na Radagrafaithe, tar éis don Bhord é a chomhthoghadh.  Tá an ceapachán seo i bhfeidhm ón 29 Bealtaine 2018 go dtí an 23 Eanáir 2020. An tUasal Barry Hallinan Radagrafaí cáilithe is ea an tUasal Hallinan a bhfuil

Ceapacháin chuig Comhairle Chumann Cógaiseoirí na hÉireann.

Rinne an tAire Sláinte na daoine seo a leanas a cheapadh/a athcheapadh chuig Comhairle Chumann Cógaiseoirí na hÉireann. Is don tréimhse ón 16 Bealtaine 2018 go dtí an 15 Bealtaine 2022 atá na ceapacháin seo. An tUas. Shane McCarthy D’athcheap an tAire an tUas. McCarthy chuig Comhairle Chumann Cógaiseoirí na hÉireann. Is Aturnae agus Nótaire

Ceapachán chuig Bord Ospidéal Fiaclóireachta Bhaile Átha Cliath

Tar éis feachtas a reáchtáil an tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí le haghaidh comhaltaí a cheapadh chuig Bord Ospidéal Fiaclóireachta Bhaile Átha Cliath, rinne an tAire Sláinte ceapadh ar Rebecca Conlon Uas. Is don tréimhse ón 24 Aibreán 2018 go dtí an 10 Bealtaine 2019 atá an ceapachán seo. Is aturnae a dhéanann speisialtóireacht i bhfaillí

Ceapacháin chuig an mBord Clárú Fisiteiripeoirí

Tá Jenny Branigan Uas., Niamh Murphy Uas. agus an tUas. John Stacey ceaptha ag Simon Harris TD, an tAire Sláinte, mar chomhaltaí gairmiúla de Bhord Clárúcháin na bhFisiteiripeoirí. Tá feidhm ag na ceapacháin sin ón 19 Eanáir 2018 go dtí an 18 Eanáir 2021. Jenny Branigan Uas. Is fisiteiripeoir cairte í Jenny Branigan. Tá taithí

Comhairliúchán ar Sheirbhísí Cúram Baile

D’fhógair Simon Harris TD, an tAire Sláinte, agus Jim Daly TD, an tAire Stáit le freagracht as Meabhairshláinte agus Daoine Scothaosta, d’fhógair siad oscailt an chomhairliúcháin phoiblí ar sheirbhísí cúram baile.  Tá an comhairliúchán a dhéanamh chun cabhrú le scéim reachtúil nua agus córas rialála nua a fhorbairt le haghaidh seirbhísí cúram baile. Is ar

Ceapacháin chuig an mBord Clárúcháin um Chúram Sóisialta

D’athcheap an tAire Sláinte, Simon Harris TD, na daoine seo a leanas mar chomhaltaí ar Bhord Clárúcháin na nOibrithe Cúram Sóisialta.  Tá feidhm ag na ceapacháin seo ar feadh tréimhse trí bliana ón 12 Aibreán 2018 go dtí an 11 Aibreán 2021. An Dr Catherine Carty Thosaigh an Dr Carty ag obair mar oibrí cúram

Ceapadh don Bhord Clárú Fisiteiripeoirí

Tar éis feachtas de chuid na Seirbhíse um Cheapacháin Phoiblí (PAS), cheap an tAire Sláinte, Simon Harris TD, le toiliú an Aire Gnó, Fiontair agus Nuálaíochta na comhaltaí neamhghairmiúla seo a leanas mar chomhaltaí ar Bhord Clárúcháin na Fisiteiripeoirí le feidhm ón 20 Bealtaine 2018 go dtí an 19 Bealtaine 2022. An tUasal Miriam O’Callaghan

Page 1/4