Clár Fógraí

Ceapachán chuig Bord Altranais agus Cnáimhseachais na hÉireann

30.09.2018 Tar éis ainmniúchán a fháil ón Aire Oideachais agus Scileanna, cheap Simon Harris TD, an tAire Sláinte, an Dr Laura Sahm chuig Bord Altranais agus Cnáimhseachais na hÉireann. Mairfidh an ceapachán ón 30 Meán Fómhair 2018 go dtí an 5 Nollaig 2022. Bhain an Dr Laura Sahm céim B.Sc. (Onóracha) i gCógaisíocht amach ó

Ceapachán chuig Bord Árachais Sláinte Shaorálaigh

22 Deireadh Fómhair 2018 Rinne Simon Harris TD, an tAire Sláinte, an tUas. Greg Sparks a athcheapadh mar chomhalta den Bhord Árachais Sláinte Shaorálaigh le héifeacht ón 9 Nollaig 2018 go dtí an 8 Nollaig 2023. Tá Greg Sparks ina iar-chomhpháirtí le RSM Farrell Grant Sparks. Mar aon le bheith ar Bhord Headstrong, sealbhaíonn Greg

Ceapachán chuig Bord Clárúcháin na nOibrithe Sóisialta

Rinne Simon Harris TD, an tAire Sláinte, an duine seo a leanas a cheapadh mar chomhalta de Bhord Clárúcháin na nOibrithe Sóisialta mar ionadaí don lucht bainistíochta ar eagraíocht dheonach nó earnála príobháidí a phléann le sláinte nó le cúram sóisialta.  Tá an ceapachán seo in éifeacht ón 2 Samhain 2018 go dtí an 4

An tUasal Gillian Walker a cheapadh chuig an mBord Clárú Fisiteiripeoirí

Ag teacht sna sála ar fheachtas de chuid na Seirbhíse um Cheapacháin Phoiblí, rinne Simon Harris TD, an tAire Sláinte, an comhalta gairmiúil seo a leanas a cheapadh chuig Bord Clárúcháin na bhFisiteiripeoirí le héifeacht ón 25 Meán Fómhair 2018 go dtí an 19 Bealtaine 2022: Gillian Walker Uas. Is í Gillian Walker an Príomh-Fhisiteiripeoir

An tUasal Anne Horgan a cheapadh chuig Bord Altranais agus Cnáimhseachais na hÉireann

20 Lúnasa 2018 Tar éis ainmniúchán a fháil ó an gComhairle um Ghairmithe Sláinte agus Cúraim Shóisialaigh (CORU), cheap Simon Harris TD, an tAire Sláinte, an tUasal Anne Horgan chuig Bord Altranais agus Cnáimhseachais na hÉireann. An tUasal Anne Horgan Tá an tUasal Horgan ina fisiteiripeoir cláraithe, ina comhalta de Chomhairle na nGairmithe Cúraim Sláinte

Ceapacháin chuig Bord Clárúcháin nua na gCoslianna

16 Deireadh Fómhair 2018 Rinne Simon Harris TD, an tAire Sláinte, na trí dhuine dhéag seo a leanas a cheapadh mar Ghnáthchomhaltaí de Bhord Clárúcháin na gCoslianna, rud a bunaíodh le déanaí faoin Acht um Ghairmithe Sláinte agus Cúraim Shóisialaigh, 2005, chun na Coslianna a oibríonn in Éirinn a rialú. Beidh sé mar chuspóir ag

Ceapadh don Bhord Clárúcháin Eolaithe Leighis

Ag teacht sna sála ar fheachtas de chuid na Seirbhíse um Cheapacháin Phoiblí, rinne Simon Harris TD, an tAire Sláinte, an Dr Carole Glynn a cheapadh chuig Bord Clárúcháin na nEolaithe Míochaine. Tá an ceapachán seo in éifeacht ón 30 Lúnasa 2018 go dtí an 8 Samhain 2020.   An Dr Carole Glynn Thosaigh an

Linda Hickey agus an Dr Sarah Doyle Ceaptha ar Bhord Fuilaistriúcháin na hÉireann

Ag teacht sna sála ar fheachtas de chuid na Seirbhíse um Cheapacháin Phoiblí, rinne Simon Harris TD, an tAire Sláinte, Linda Hickey Uas. a cheapadh mar Chathaoirleach ar Bhord Sheirbhís Fuilaistriúcháin na hÉireann ar feadh suas le trí bliana le héifeacht ón 20 Lúnasa 2018: Linda Hickey, Uas. Tá Linda Hickey, Uas. B.B.S. ina Stiúrthóir

Page 1/6