Clár Fógraí

Ceapacháin chuig an gComhairle um Ghairmithe Sláinte agus Cúraim Shóisialaigh (CORU)

Ar ainmniú an Bhoird Chlárúcháin Súil-Liachta, rinne Simon Harris TD, an tAire Sláinte, na daoine seo a leanas a athcheapadh/a cheapadh mar chomhaltaí gairmiúla den Chomhairle um Ghairmithe Sláinte agus Cúraim Shóisialaigh.    An tUas. Owen Blee A athcheapadh ón 15 Meitheamh 2019 go dtí an 10 Feabhra 2023  Tá Owen ina Chleachtóir Dáiliúcháin agus

Ceapacháin chuig Bord Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (FSS)

28.05.2019 D’fhógair Simon Harris TD, an tAire Sláinte, gur ceapadh beirt comhaltaí nua chuig Bord Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (FSS).   An tUasal Brendan Lenihan Tá Brendan Lenihan ina iar-Uachtarán ar Institiúid na gCuntasóirí Cairte in Éirinn. Tá taithí breis agus 25 bliana aige ar obair sa ghairm. Roimhe seo, bhí sé ina chomhpháirtí in

Rinne an tAire an tUasal Fred Barry a cheapadh mar Chathaoirleach ar Bhord Forbartha an Ospidéil Náisiúnta Phéidiatraigh.

Rinne Simon Harris TD, an tAire Sláinte, an tUas. Fred Barry a cheapadh mar Chathaoirleach ar Bhord Forbartha an Ospidéil Náisiúnta Phéidiatraigh. Mairfidh an ceapachán don tréimhse go dtí an 30 Iúil 2023. Ceapadh Fred Barry mar Chathaoirleach ar an Údarás Náisiúnta Iompair i mí na Samhna 2017. Tá sé ina stiúrthóir neamhfheidhmiúcháin de chuid

Ceapacháin chuig an mBord um an gClárlann Náisiúnta Ailse

Ag teacht sna sála ar fheachtas de chuid na Seirbhíse um Cheapacháin Phoiblí, rinne Simon Harris TD, an tAire Sláinte, an tUas. Eamonn Morris agus an tUas. Robert O’Connor a cheapadh chuig an mBord um an gClárlann Náisiúnta Ailse. Mairfidh na ceapacháin sin don tréimhse ón 12 Aibreán 2019 go dtí an 4 Aibreán 2022.

Ceapachán chuig Bord Altranais agus Cnáimhseachais na hÉireann

Ag teacht sna sála ar fheachtas de chuid na Seirbhíse um Cheapacháin Phoiblí, rinne Simon Harris TD, an tAire Sláinte, an tUas. John Horan a cheapadh mar chomhalta de Bhord Altranais agus Cnáimhseachais na hÉireann. Beidh an ceapachán seo in éifeacht ón 17 Aibreán 2019 go dtí an 5 Nollaig 2022. Tá raon leathan taithí

Ceapachán chuig Bord Altranais agus Cnáimhseachais na hÉireann

Tar éis ainmniúchán a fháil ó Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte, cheap Simon Harris TD, an tAire Sláinte, Karen Greene Uas. chuig Bord Altranais agus Cnáimhseachais na hÉireann. Mairfidh an ceapachán don tréimhse ón 25 Márta 2019 go dtí an 05 Nollaig 2020. Karen Greene Tá freagracht ar Karen as treorú a dhéanamh ar fhís altranais

Ceapacháin chuig an gComhairle um Ghairmithe Sláinte agus Cúraim Shóisialaigh

Ar ainmniú Bhord Clárúcháin na nOibrithe Cúraim Shóisialaigh, rinne Simon Harris TD, an tAire Sláinte, an comhalta seo a leanas den Chomhairle um Ghairmithe Sláinte agus Cúraim Shóisialaigh a athcheapadh.  Mairfidh an t-athcheapachán don tréimhse ón 25 Aibreán 2019 go dtí an 26 Márta 2023.   An tUas. James Forbes Is é James an Ceann

Ceapacháin chuig an gComhairle um Ghairmithe Sláinte agus Cúraim Shóisialaigh

Rinne Simon Harris TD, an tAire Sláinte, le cead an Aire Gnó, Fiontar agus Nuálaíochta, na comhaltaí seo a leanas de Bhord Clárúcháin na nOibrithe Cúraim Shóisialaigh a athcheapadh.  Mairfidh na hathcheapacháin sin tréimhse ceithre bliana ón 27 Márta 2019 go dtí an 20 Márta 2023:   An Dr David Irwin Tá an Dr Irwin

Page 1/8