Nuachta

Preasráitis

Ceadaíonn an Chomh-aireacht foilsiú an Bhille um Binse CervicalCheck agus fógraíonn an tAire Harris íocaíocht ex gratia €20,000 i leith neamhnochtadh an iniúchta ar CervicalCheck

Tá Simon Harris TD, an tAire Sláinte, tar éis ceadú a fháil ón gComh-aireacht chun dul ar aghaidh le Bille um Binse CervicalCheck a fhoilsiú sna laethanta atá le teacht. Éistfidh an Binse na héilimh a eascraíonn as an iniúchadh cúlghabhálach cliniciúil cíteolaíochta a rinneadh ar CervicalCheck agus as fionnachtana an Athbhreithnithe ón Sainphainéal ar

Óráidí

Foilsímid óráidí sa teanga inar tugadh iad. Is é Béarla an teanga sin de ghnáth.  Cliceáil anseo chun tuilleadh faisnéise a fháil.

An Oireachtas

An Oireachtas – Cliceáil Anseo

Sa chuid seo, foilsímid tuairiscí chun dáta sa teanga inar cuireadh i láthair iad ar dtús – cliceáil anseo chun tuilleadh faisnéise a fháil.  Mar mhalairt air sin, cliceáil anseo le haghaidh shuíomh Gréasáin Thithe an Oireachtais mar a bhfoilsíonn siad i nGaeilge raon faisnéise faoi chúrsaí an Oireachtais.