Nuachta

Preasráitis

Síníonn an tAire Harris comhaontú idirnáisiúnta a bhfuil mar aidhm leis rochtain inacmhainne thráthúil ar chógais nua a áirithiú d’othair Éireannacha

Shínigh Simon Harris, an tAire Sláinte, comhaontú inniu (Dé hAoine) chun obair i gcomhar leis an Ostair, leis an mBeilg, leis an Ísiltír agus le Lucsamburg ar mhaithe le rochtain inacmhainne thráthúil ar chógais nua a áirithiú d’othair Éireannacha. Síníodh an comhaontú chun dul isteach sa Tionscnamh reatha BeNeLuxA um Beartas Cógaisíochta ag an gcruinniú

Óráidí

Foilsímid óráidí sa teanga inar tugadh iad. Is é Béarla an teanga sin de ghnáth.  Cliceáil anseo chun tuilleadh faisnéise a fháil.

An Oireachtas

An Oireachtas – Cliceáil Anseo

Sa chuid seo, foilsímid tuairiscí chun dáta sa teanga inar cuireadh i láthair iad ar dtús – cliceáil anseo chun tuilleadh faisnéise a fháil.  Mar mhalairt air sin, cliceáil anseo le haghaidh shuíomh Gréasáin Thithe an Oireachtais mar a bhfoilsíonn siad i nGaeilge raon faisnéise faoi chúrsaí an Oireachtais.

Clár Fógraí

Ceapacháin le Comhairle na nDochtúirí Leighis

Tá na daoine seo a leanas athcheaptha ag an Aire Sláinte, Simon Harris TD ar Chomhairle na nDochtúirí Leighis, ar feadh tréimhse suas le cúig bliana le héifeacht ón 1 Meitheamh 2018 tar éis dóibh ainmniúchán a fháil mar seo a leanas:    An Dr John Barragry – Athcheapadh tar éis do Choláiste Ríoga Lianna