Nuachta

Preasráitis

Déanann an tAire Finian McGrath Teach Faoisimh nua do Leanaí faoi Mhíchumas a oscailt go hoifigiúil i gCill Dhéagláin, Co. na Mí

Rinne Finian McGrath TD, an tAire Stáit le freagracht speisialta as Míchumas, teach faoisimh nua a oscailt go hoifigiúil i gCill Dhéagláin, Co. na Mí, inniu chun tacú le leanaí faoi mhíchumas agus lena dteaghlach. Dúirt an tAire, “Tá an Rialtas seo tiomanta do raon tacaí inrochtana cúraim faoisimh a chur ar fáil do dhaoine

Óráidí

Foilsímid óráidí sa teanga inar tugadh iad. Is é Béarla an teanga sin de ghnáth.  Cliceáil anseo chun tuilleadh faisnéise a fháil.

An Oireachtas

An Oireachtas – Cliceáil Anseo

Sa chuid seo, foilsímid tuairiscí chun dáta sa teanga inar cuireadh i láthair iad ar dtús – cliceáil anseo chun tuilleadh faisnéise a fháil.  Mar mhalairt air sin, cliceáil anseo le haghaidh shuíomh Gréasáin Thithe an Oireachtais mar a bhfoilsíonn siad i nGaeilge raon faisnéise faoi chúrsaí an Oireachtais.

Clár Fógraí

Ceapacháin chuig Bord Clárúcháin na nGairmithe Radharceolaíochta

Rinne Simon Harris TD, an tAire Sláinte, le cead an Aire Gnó, Fiontar agus Nuálaíochta, na daoine seo a leanas a athcheapadh mar chomhaltaí de Bhord Clárúcháin na nGairmithe Radharceolaíochta le héifeacht ón 11 Feabhra 2019 go dtí an 10 Feabhra 2023:   An tUas. Richard Brennan Tá an tUas. Brennan ag fónamh faoi láthair