Nuachta

Preasráitis

Seolann Simon Harris, an tAire Sláinte, Treoirlínte Cliniciúla Náisiúnta nua maidir le hAilse Ubhagáin agus maidir le hAilse Éasafagais

Rinne Simon Harris TD, an tAire Sláinte, dhá cheann de Threoirlínte Cliniciúla Náisiúnta nua a sheoladh inniu (Déardaoin) chun cabhrú le gairmithe cúram sláinte othair a bhfuil ailse an acomhail éasafagaigh nó éasafagagastraigh orthu a dhiagnóisiú, a chéimniú agus a chóireáil agus othair a bhfuil ailse ubhagáin orthu a dhiagnóisiú agus a chéimniú. Ba iad

Óráidí

Foilsímid óráidí sa teanga inar tugadh iad. Is é Béarla an teanga sin de ghnáth.  Cliceáil anseo chun tuilleadh faisnéise a fháil.

An Oireachtas

An Oireachtas – Cliceáil Anseo

Sa chuid seo, foilsímid tuairiscí chun dáta sa teanga inar cuireadh i láthair iad ar dtús – cliceáil anseo chun tuilleadh faisnéise a fháil.  Mar mhalairt air sin, cliceáil anseo le haghaidh shuíomh Gréasáin Thithe an Oireachtais mar a bhfoilsíonn siad i nGaeilge raon faisnéise faoi chúrsaí an Oireachtais.

Clár Fógraí

Athcheapadh an Chathaoirligh agus ceapadh/athcheapadh 13 chomhalta de Bhord Ospidéal Fiaclóireachta Bhaile Átha Cliath

Rinne Simon Harris TD, an tAire Sláinte, an tUas. Frank Nolan a athcheapadh mar Chathaoirleach ar Bhord Ospidéal Fiaclóireachta Bhaile Átha Cliath agus rinne sé 13 chomhalta a cheapadh/a athcheapadh. Mairfidh na ceapacháin/na hathcheapacháin go léir téarma ceithre bliana ón 2 Lúnasa 2019 go dtí an 1 Lúnasa 2023.   Athcheapacháin: An tUas. Frank Nolan