Míchumas 2

Cé sinn

Bunaíodh an tAonad um Leanaí, Ógánaigh agus Daoine Óga faoi Mhíchumas Casta sa Roinn Sláinte in 2012.

Céard a dhéanaimid

Is é an cuspóir atá againn ná comhar níos éifeachtaí a chothú ar fud na n-earnálacha sláinte, oideachais agus gnóthaí leanaí agus óige i leith saincheisteanna míchumais leanaí agus na socruithe oibre trasearnála atá i bhfeidhm cheana a fhorbairt arís eile. Déanaimid monatóireacht, meastóireacht agus tuairisciú ar na seirbhísí sláinte agus pearsanta sóisialta – a maoinítear iad ó Vótaí an Ghrúpa Sláinte – a sholáthraítear do leanaí agus do dhaoine óga faoi mhíchumas casta.

Tá freagracht oibriúcháin ar Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte as seirbhísí sláinte agus pearsanta sóisialta a sholáthar, seirbhísí míchumais ina measc. Amharc ar na seirbhísí a chuireann sí ar fáil anseo.

Déan Teagmháil Linn

Príomh-Oifigeach: Kieran Smyth

Príomh-Oifigeach Cúnta: Sorcha Murray

Fón: +35316354000