Miontuairiscí ar Chruinnithe Athbhreithnithe Feidhmíochta idir an Bord Bainistíochta agus Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (FSS)

Soláthraíonn an Roinn maoirseacht ar fheidhmíocht an FSS maidir le seachadadh na seirbhísí atá leagtha amach sa Phlean Náisiúnta Seirbhíse go bliantúil. Sa chomhthéacs seo, cintíonn an Roinn freagracht an FSS as seirbhísí ardchaighdeáin a sheachadadh thar na ceithre réimse atá chomh tábhachtach céanna:

• Rochtain
• cáilíocht agus sábháilteacht
• acmhainní airgeadais
• lucht saothair

Is é an príomhfheithicil chun an aidhm seo a bhaint amach ná trí phróiseas míosúil bainistíochta feidhmíochta ina dtuairiscíonn an FSS in aghaidh na spriocanna atá leagtha amach sa Phlean Seirbhíse. Tionóltar cruinnithe míosúla ardleibhéil idir an bhainistíocht sa dá eagraíocht chun saincheisteanna feidhmíochta leanúnacha nó atá ag teacht chun cinn a phlé agus chun gníomhartha a shocrú chun réimsí imní a réiteach agus a fheabhsú.

Miontuairiscí na gCruinnithe Athbhreithnithe Feidhmíochta de chuid Bhord Bainistíochta Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (FSS) 13 Nollaig 2018

Miontuairiscí na gCruinnithe Athbhreithnithe Feidhmíochta de chuid Bhord Bainistíochta Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (FSS) 21 Samhain 2018

Miontuairiscí na gCruinnithe Athbhreithnithe Feidhmíochta de chuid Bhord Bainistíochta Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (FSS) 12 Deireadh Fomhair 2018

Miontuairiscí na gCruinnithe Athbhreithnithe Feidhmíochta de chuid Bhord Bainistíochta Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (FSS) 13 Meán Fómhair 2018