An Straitéis 20 Bliain don Ghaeilge 2010-2030

Tá cur chuige comhtháite don Ghaeilge leagtha amach sa Straitéis 20 Bliain don Ghaeilge ina bhfuil 9 réimse gnímh luaite, lena n-áirítear oideachas, an Ghaeltacht, an teaghlach, an pobal, na meáin, an teicneolaíocht agus an eacnamaíocht. Tá na gníomhartha ábhartha faoin Straitéis á cur i bhfeidhm ag na páirtithe leasmhara éagsúla, lena n-áirítear an Roinn seo.