Iniúchóireacht Chliniciúil Náisiúnta

De réir a Théarmaí Tagartha, tá sé de dhualgas ar CNÉC beartú tosaíochta agus dearbhú cáilíochta a dhéanamh ar Iniúchóireacht Chliniciúil Náisiúnta. Cheadaigh CNÉC an doiciméad Beartú Tosaíochta agus Dearbhú Cáilíochta le haghaidh Iniúchóireacht Chliniciúil Náisiúnta (Meán Fómhair 2015) agus an doiciméad Creat maidir le hIniúchóireacht Chliniciúil Náisiúnta a Fhormhuiniú (Deireadh Fómhair 2015).  Reáchtálamar comhairliúchán poiblí ar ár ndréacht-tuarascáil dar teideal Critéir um Beartú Tosaíochta agus Dearbhú Cáilíochta le haghaidh Iniúchóireacht Chliniciúil Náisiúnta.

Leanann an fheidhm iniúchóireachta atá ag CNÉC de bheith ag athrú. Chabhraigh an Oifig Náisiúnta um Iniúchóireacht Chliniciúil (NOCA) linn tástáil tosaigh a dhéanamh ar na teimpléid a forbraíodh do na próisis sin de chuid CNÉC, agus an Mór-Iniúchadh Tráma á úsáid mar iarratasóir. Seoladh an Mór-Iniúchadh Tráma i mí na Nollag 2016 mar chéad Iniúchadh Cliniciúil Náisiúnta de chuid CNÉC. Tá an Clár Náisiúnta um Fheabhas Cáilíochta Raideolaíochta, atá faoi bhainistíocht ag Coláiste Ríoga Lianna na hÉireann, ag cabhrú leis an teimpléad deiridh a thástáil faoi láthair.