Folúntais Bhord

Department of Health on LinkedIn

Folúntais Reatha

 

Folúntais Scoir

Iarrtar Léirithe Spéise le haghaidh Ceapacháin chuig an gCoimisiún Meabhair-Shláinte

Iarrtar Léirithe Spéise chun Cathaoirleach agus Gnáthchomhaltaí a cheapadh chuig Bord Ospidéal Beaumont

Iarrtar Léirithe Spéise le haghaidh ceapacháin chuig poist neamhghairmiúla ar an gComhairle um Ghairmithe Sláinte agus Cúraim Shóisialaigh agus ar Bhoird Chlárúcháin

Iarrann an tAire Sláinte iarratais ar an ról mar Chathaoirleach ar an gComhairle Náisiúnta Haemaifilia.

Tá dhá fholúntas do ghnáth-bhaill le líonadh ar an Bhord um Thaighde Sláinte

Ceapachán ar Bhord Ospidéal San Séamus

Ceapacháin ar Bhord Sheirbhís Fuilaistriúcháin na hÉireann

Ceapacháin d’Oibrithe Sóisialta, Teiripeoirí Urlabhra agus Teanga, Teiripeoirí Saothair agus Boird Clárúcháin Diaitéinigh

Iarrtar léirithe spéise sa Ceapacháin chuig Boird Chláraithe na nOibrithe Sóisialta, na dTeiripeoirí Urlabhra agus Teanga agus na mBia-eolaithe

Iarrtar Léirithe Leas le haghaidh Ceapacháin chuig an mBord Clárúcháin Comhairleoirí agus Síciteiripeoirí.

Iarrtar léirithe spéise sa Cheapachán mar Chathaoirleach ar Bhord sa Seirbhíse Fuilaistriúcháin.

Iarrtar léirithe spéise sa Ceapacháin chuig Bord Cláraithe na nEolaithe Coise

Iarrtar léirithe spéise sa Cheapachán mar Chathaoirleach ar Bhord an Údaráis um Fhaisnéis agus Cáilíocht Sláinte

Iarrtar Léirithe Leas le haghaidh Ceapacháin chuig an Bord Chomhairle na nDochtúirí Leighis

Iarrtar Léirithe Leas le aghaidh Ceapacháin chuig an gComhairle Fiaclóireachta