Sonraí Idirnáisiúnta

Tá an Roinn Sláinte freagrach as sonraí a bhaineann le sláinte in Éirinn a sheoladh chuig Oifig Staidrimh na gComhphobal Eorpach (Eurostat), chuig an Eagraíocht um Chomhar agus Fhorbairt Eacnamaíochta (ECFE) agus chuig an Eagraíocht Dhomhanda Sláinte (EDS). Déanann na heagraíochtaí sin sonraí den chineál céanna a bhailiú ar bhonn bliantúil ó na Ballstáit. Bailítear sonraí ar roinnt topaicí éagsúla, lena n-áirítear gníomhaíochtaí cúram sláinte, stádas sláinte, acmhainní fisiciúla agus fostaíocht sláinte.

Eurostat

Bailíonn Eurostat sonraí sna réimsí seo a leanas (osclóidh gach nasc i bhfuinneog nua):

An Eagraíocht um Chomhar agus Fhorbairt Eacnamaíochta (ECFE)

Bailíonn Staitisticí Sláinte ECFE sonraí sna réimsí seo a leanas:

Táscairí Cáilíochta Cúram Sláinte ECFE

Is é an aidhm atá le tionscadal Táscairí Cáilíochta Cúram Sláinte ECFE, a tionscnaíodh in 2002, cáilíocht an tsoláthair sheirbhíse sláinte i dtíortha éagsúla a thomhas agus a chur i gcomparáid le chéile. D’fhorbair Sainghrúpa tacar táscairí feidhmíochta ag leibhéal na gcóras sláinte, rud a éascaíonn measúnú ar an tionchar a imríonn tosca ar leith ar cháilíocht na seirbhísí sláinte.

An Eagraíocht Dhomhanda Sláinte (EDS)

Scaipeann EDS sonraí tríd an mBunachar Sonraí Eorpach um Shláinte do Chách (HFA).

Chomh maith leis sin, táirgeann EDS uirlisí mionsonraithe monatóireachta agus measúnaithe le haghaidh príomhréimsí den bheartas sláinte.

Cuimsíonn an Fhaireachlann Sláinte Domhanda (GHO) de chuid EDS tuarascálacha, staitisticí de réir tíre agus stór sonraí maidir le tosaíochtaí éagsúla sláinte domhanda.