Sonraí faoin tSeirbhís Sláinte

Ar an leathanach seo, cuirtear naisc ar fáil chuig sonraí arna gcur le chéile ag Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (FSS). Osclóidh gach nasc i bhfuinneog nua.

 • Tuarascálacha Dearbhú Feidhmíochta FSS – Tuarascálacha Sonraí Bainistíochta agus Tuarascálacha Dearbhú Feidhmíochta a fhoilsítear gach mí. Tá na sonraí gníomhaíochta bunaithe ar Ghníomhaíocht Feidhmíochta agus ar Phríomhtháscairí Feidhmíochta atá leagtha amach sa Phlean Seirbhíse Náisiúnta agus i bPlean Oibriúcháin FSS. Tá sonraí ar fáil faoi na nithe seo a leanas:
  • Sláinte agus folláine
  • Cuimsiú Sóisialta
  • Cúram Príomhúil
  • Scéimeanna pobail éileamhthreoraithe
  • Ospidéil ghéarmhíochaine, lena n-áirítear cláir chliniciúla
  • Liostaí feithimh
  • Cúram maolaitheach
  • Seirbhísí meabhairshláinte
  • Seirbhísí do dhaoine scothaosta
  • Seirbhísí do dhaoine faoi mhíchumas
  • Cosaint leanaí agus seirbhísí leasa
  • Airgeadas
  • Acmhainní Daonna
 • An tSeirbhís Aisíocaíochta Cúraim Phríomhúil – Anailís bhliantúil staitistiúil ar éilimh agus ar íocaíochtaí