Foilseacháin

Sláintecare Plean Gníomhaíochta 2019

Tugtar cuntas i bPlean Gníomhaíochta Sláintecare 2019 ar an gcur chuige a ghlacfar chun Sláintecare a sholáthar agus chun garspriocanna a bhaint amach faoi dheireadh 2019. Cumasóir bunúsach i bhfís Sláintecare a sholáthar chun seirbhísí athchóirithe sláinte agus cúraim shóisialta a sholáthar in Éirinn atá sa Phlean Gníomhaíochta, a d’fhorbair an Oifig um Chur i

Plean Sceidealaithe um Rochtain ar Chúram

Leagtar amach sa phlean seo chun cúram a fheabhsú d’othair atá ag fanacht le cúram sceidealta i 2019 trí amanna ama a laghdú d’oibríochtaí agus nósanna imeachta ospidéil agus ceapacháin d’othair sheachtracha.

Bille um Ghairmeacha Rialáilte (Sláinte agus Cúram Sóisialach) (Leasú) 2019

Leis an mBille um Ghairmeacha Rialáilte (Sláinte agus Cúram Sóisialach) (Leasú) 2019, ar cheadaigh an Chomh-aireacht é, leasaítear na cúig Acht rialála um ghairmithe sláinte, go háirithe maidir le feidhmiúlacht chun cleachtadh agus le clárú. Áirítear na nithe seo leis na príomhleasuithe: • Ní mór d’iarratasóirí ar chlárú aon chiontuithe nó aon smachtbhannaí ar ghearr

Tuarascáil Faireachais an Aon Sláinte Amháin ar Úsáid Ábhar Frithmhiocróbach agus ar Fhrithsheasmhacht in aghaidh Ábhar Frithmhiocróbach

Is ionann ábhair fhrithmhiocróbacha agus cógais, ar antaibheathaigh iad den chuid is mó, a úsáidtear chun ionfhabhtuithe baictéaracha agus galair bhaictéaracha a chóireáil i measc daoine agus ainmhithe. Tagann frithsheasmhacht in aghaidh ábhar frithmhiocróbach chun cinn i gcás nach bhfuil ábhair fhrithmhiocróbacha chomh héifeachtach is a bhíodh. Is fadhb phráinneach mhéadaitheach ar fud an domhain

Ceapachán chuig Bord Clárúcháin na nEolaithe Míochaine

Ag teacht sna sála ar fheachtas de chuid na Seirbhíse um Cheapacháin Phoiblí, rinne Simon Harris TD, an tAire Sláinte, le cead an Aire Gnó, Fiontar agus Nuálaíochta, an comhalta neamhghairmiúil seo a leanas a cheapadh chuig Bord Clárúcháin na nEolaithe Míochaine.  Mairfidh an ceapachán don tréimhse ón 7 Eanáir 2019go dtí an 8 Samhain

Ceapachán chuig Bord Clárúcháin na Radagrafaithe

Rinne Simon Harris TD, an tAire Sláinte, an duine seo a leanas a cheapadh mar chomhalta de Bhord Clárúcháin na Radagrafaithe.  Mairfidh an ceapachán don tréimhse ón 19 Nollaig 2018 go dtí an 23 Eanáir 2022. Fiona Roche Uas. Bhain Fiona céim BSc (Onóracha) in Eolaíocht Sláinte amach as Ollscoil Surrey sa bhliain 1996. Sa

Health in Ireland: Key Trends 2018

An 27 Nollaig 2018. Cé go bhfuil saol níos faide agus níos sláintiúla ag muintir na hÉireann anois, is fadhb go fóill í an rochtain atá acu ar chúram sláinte Foilsíonn an Roinn Sláinte Health in Ireland: Key Trends 2018

Ceapachán chuig Bord Clárúcháin na dTeiripeoirí Saothair

Rinne Simon Harris TD, an tAire Sláinte, an duine seo a leanas a cheapadh mar chomhalta de Bhord Clárúcháin na dTeiripeoirí Saothair.  Mairfidh an ceapachán don tréimhse ón 21 Nollaig 2018 go dtí an 13 Feabhra 2021. Eilish Macklin Uas. Cháiligh Eilish mar Altra Ginearálta Cláraithe sa bhliain 1977. D’oibrigh sí ina dhiaidh sin mar

Tuarascáil chuig an Aire Sláinte ar mheastóireacht agus anailís ar na tuairisceáin ón 1 Iúil 2017 go dtí an 30 Meitheamh 2018 lena n-áirítear comhairle i dtaobh Creidmheasanna um Chothromú Fiontar (Leasaithe)

D’iarr an tAire Sláinte go gcuireadh an tÚdarás Árachas Sláinte tuarascáil faoi bhráid an Aire faoi Alt 7E den Acht um Árachas Sláinte, 1994. Cuimsíonn an tuarascáil: Meastóireacht agus anailís ar na tuairisceáin don tréimhse ón 1 Iúil 2017 go dtí an 30 Meitheamh 2018, Nithe a bhaineann le feidhmiú gnó aracháis sláinte, a cheapann

Page 1/7