Foilseacháin

Tuarascáil Faireachais an Aon Sláinte Amháin ar Úsáid Ábhar Frithmhiocróbach agus ar Fhrithsheasmhacht in aghaidh Ábhar Frithmhiocróbach

Is ionann ábhair fhrithmhiocróbacha agus cógais, ar antaibheathaigh iad den chuid is mó, a úsáidtear chun ionfhabhtuithe baictéaracha agus galair bhaictéaracha a chóireáil i measc daoine agus ainmhithe. Tagann frithsheasmhacht in aghaidh ábhar frithmhiocróbach chun cinn i gcás nach bhfuil ábhair fhrithmhiocróbacha chomh héifeachtach is a bhíodh. Is fadhb phráinneach mhéadaitheach ar fud an domhain

Ceapachán chuig Bord Clárúcháin na nEolaithe Míochaine

Ag teacht sna sála ar fheachtas de chuid na Seirbhíse um Cheapacháin Phoiblí, rinne Simon Harris TD, an tAire Sláinte, le cead an Aire Gnó, Fiontar agus Nuálaíochta, an comhalta neamhghairmiúil seo a leanas a cheapadh chuig Bord Clárúcháin na nEolaithe Míochaine.  Mairfidh an ceapachán don tréimhse ón 7 Eanáir 2019go dtí an 8 Samhain

Ceapachán chuig Bord Clárúcháin na Radagrafaithe

Rinne Simon Harris TD, an tAire Sláinte, an duine seo a leanas a cheapadh mar chomhalta de Bhord Clárúcháin na Radagrafaithe.  Mairfidh an ceapachán don tréimhse ón 19 Nollaig 2018 go dtí an 23 Eanáir 2022. Fiona Roche Uas. Bhain Fiona céim BSc (Onóracha) in Eolaíocht Sláinte amach as Ollscoil Surrey sa bhliain 1996. Sa

Health in Ireland: Key Trends 2018

An 27 Nollaig 2018. Cé go bhfuil saol níos faide agus níos sláintiúla ag muintir na hÉireann anois, is fadhb go fóill í an rochtain atá acu ar chúram sláinte Foilsíonn an Roinn Sláinte Health in Ireland: Key Trends 2018

Ceapachán chuig Bord Clárúcháin na dTeiripeoirí Saothair

Rinne Simon Harris TD, an tAire Sláinte, an duine seo a leanas a cheapadh mar chomhalta de Bhord Clárúcháin na dTeiripeoirí Saothair.  Mairfidh an ceapachán don tréimhse ón 21 Nollaig 2018 go dtí an 13 Feabhra 2021. Eilish Macklin Uas. Cháiligh Eilish mar Altra Ginearálta Cláraithe sa bhliain 1977. D’oibrigh sí ina dhiaidh sin mar

Tuarascáil chuig an Aire Sláinte ar mheastóireacht agus anailís ar na tuairisceáin ón 1 Iúil 2017 go dtí an 30 Meitheamh 2018 lena n-áirítear comhairle i dtaobh Creidmheasanna um Chothromú Fiontar (Leasaithe)

D’iarr an tAire Sláinte go gcuireadh an tÚdarás Árachas Sláinte tuarascáil faoi bhráid an Aire faoi Alt 7E den Acht um Árachas Sláinte, 1994. Cuimsíonn an tuarascáil: Meastóireacht agus anailís ar na tuairisceáin don tréimhse ón 1 Iúil 2017 go dtí an 30 Meitheamh 2018, Nithe a bhaineann le feidhmiú gnó aracháis sláinte, a cheapann

Athbhreithniú Straitéiseach ar Oiliúint Dochtúirí agus Struchtúr na Gairme – An Ochtú Tuarascáil ar Dhul Chun Cinn

I mí Iúil 2013, bunaíodh Grúpa Oibre, faoi cheannas an Ollaimh Brian MacCraith, Uachtarán, Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath, chun athbhreithniú straitéiseach a dhéanamh ar oiliúint dochtúirí agus ar struchtúr na gairme. Iarradh ar an nGrúpa Oibre scrúdú a dhéanamh ar oiliúint agus conairí gairme do dhochtúirí agus moltaí ardleibhéal a chur ar fáil ar

Tuarascálacha ar leitheadúlacht an uathachais in Éirinn agus athbhreithniú ar na seirbhísí atá ar fáil do dhaoine a bhfuil uathachas orthu

D’fhoilsigh Simon Harris, an tAire Sláinte, dhá thuarascáil ar leitheadúlacht an uathachais in Éirinn agus athbhreithniú ar na seirbhísí atá ar fáil do dhaoine a bhfuil uathachas orthu. Is é atá sa tuarascáil dar teideal “Leitheadúlacht an Neamhoird ar Speictream an Uathachais i measc Phobal na hÉireann a mheas: Athbhreithniú ar fhoinsí sonraí agus ar

An Plean Cur Chun Feidhme do Thuarascáil an Fhiosrúcháin Scóipe ar Shaincheisteanna a bhaineann leis an gClár Scagthástála Ceirbheacs

An 12 Meán Fómhair, d’fhoilsigh Simon Harris TD, an tAire Sláinte, Tuarascáil an Fhiosrúcháin Scóipe a sheol an Dr Gabriel Scally ar an gClár Scagthástála Ceirbheacs (CervicalCheck). Tá an Rialtas tiomanta don 50 moladh atá sa Tuarascáil a chur chun feidhme agus, inniu, cheadaigh sé foilsiú an Phlean Cur Chun Feidhme ina leagtar amach na

Page 1/7