Anailísíocht Sláinte

Sa rannán seo, soláthraímid páipéir oibre a n-ullmhaíonn an Roinn iad ar phríomhréimsí beartais nó ar cheisteanna anailíseacha. Is é atá san aschur sin ná sampla amháin den bhéim bhreisithe a leagann an Roinn ar theicnící anailíseacha a úsáid agus ar anailís oibre a chur in iúl don phobal chun neartú a dhéanamh ar an díospóireacht ar an mbeartas sláinte agus ar na seirbhísí sláinte.

Iúil 2017 – An Roinn Sláinte, Athbhreithniú ar Chaiteachas Ospidéal Géarmhíochaine

Bealtaine 2017 – Treochtaí i nGníomhaíocht Othar Poiblí/Príobháideach in Ospidéil Ghéarmhíochaine Phoiblí

Deireadh Fómhair 2016 – Cáin a thabhairt isteach ar dheochanna a mhilsítear le siúcra – Réasúnaíocht Sláinte, Roghanna agus Moltaí

Bealtaine 2016 – Páipéar Oibre ar Mhaoiniú agus Éifeachtúlacht Ospidéal Géarmhíochaine

Bealtaine 2014 – An Tionchar Réamh-mheasta ag Déimeagrafaic ar Chostais Seirbhíse Sláinte sa bhliain 2015