Foilseacháin agus Staitisticí

Sa réimse seo dár suíomh Gréasáin, féadann tú ár bhfoilseacháin a léamh agus a íoslódáil, féachaint ar staitisticí sláinte agus faisnéis a fháil faoinár reachtaíocht.

Eochairthoisc chun sláinte an daonra a chur chun cinn, breoiteacht a chomhrac, míchumas a laghdú agus cáilíocht an chúraim a fheabhsú is ea taighde sláinte. Tá sé ina chuid bhunúsach de sholáthar éifeachtach agus éifeachtúil na seirbhísí sláinte trí fhoghlaim ón dea-chleachtas idirnáisiúnta agus teicnící agus cur i bhfeidhm meastóireachta cuí a úsáid.

Más rud é go bhfuil spéis agat i réimse áirithe de bheartas sláinte, ba cheart duit ár Liosta Beartas A-Z a chuardach nó dul chuig Éire ShláintiúilSábháilteacht Othar chun tuilleadh faisnéise a fháil. Beidh tú ábalta nascadh uaidh sin leis na foilseacháin, na staitisticí agus an reachtaíocht lena mbaineann.

Déan teagmháil linn mura bhfuil tú ábalta a bhfuil uait a aimsiú. Cabhróimid leat an rud atá tú á lorg a aimsiú.