Foghrúpa CNÉC um Iniúchóireacht Chliniciúil

Tá Foghrúpa um Iniúchóireacht Chliniciúil i bhfeidhm ag an gCoiste Náisiúnta um Éifeachtacht Chliniciúil (CNÉC). Tá an Foghrúpa faoi chathaoirleacht ag an Uas. Ian Callanan agus tá obair an Fhoghrúpa á héascú ag an Dr Sarah Condell ón Aonad um Éifeachtacht Chliniciúil. Tagann sé le chéile 2 uair/3 huaire in aghaidh na bliana.

Téarmaí Tagartha

Comhaltaí