Faisnéis

Imríonn an tAonad Faisnéise ról tábhachtach maidir le faisnéis sláinte a bhainistiú agus a chur i bhfeidhm agus maidir le beartas a fhorbairt chun tacú le faisnéis sláinte níos fearr a chur ar fáil.

Céard a dhéanaimid

Soláthraímid sonraí agus anailís staitistiúil chun cabhrú leis an Roinn agus í i mbun monatóireachta, meastóireachta agus pleanála. Déanaimid sonraí sláinte a chur le chéile, a fhoilsiú agus a scaipeadh agus cuirimid rochtain ar fáil ar na sonraí sin.

Cuirimid córais trínar féidir sonraí feidhmíochta a bhailiú, a úsáid agus a thuairisciú chun feidhme.

Déanaimid rannchuidiú maidir le staitisticí comparáideacha sláinte agus maidir le beartas comparáideach sláinte trí shonraí ábhartha a sholáthar ar leibhéal AE agus idirnáisiúnta.

Tugaimid tacaíocht lóistíochúil do ghrúpaí oibre ábhartha.

Cuirimid saineolas anailíseach agus staitistiúil ar fáil.

Príomhchuspóirí agus príomhstraitéisí

Tacú le forbairt straitéiseach chun críocha trasrannacha agus trasearnála. Beartas agus reachtaíocht um fhaisnéis sláinte a fhorbairt agus rannchuidiú a dhéanamh ina leith.

Sonraí agus táscairí a fhorbairt.

Foilseacháin

Health in Ireland – Key Trends 2013

Staitisticí Sláinte

Tuarascálacha Fadfhanachta

Naisc úsáideacha

www.dohc.ie/statistics

http://www.publichealth.ie/

www.hrb.ie

www.esri.ie  www.cso.ie

www.who.int

http://www.oecd.org

http://europa.eu/

http://www.thehealthwell.info/

www.hiqa.ie

www.euro.who.int/hfadb

www.statcentral.ie

Staitisticí Sláinte Poiblí Eurostat

Déan teagmháil le

Staitisteoir Sinsearach Hugh Magee
Príomh-Oifigeach Cúnta Aidan Clancy
Staitisteoirí Alan Cahill
Teileafón: 01 – 635 4000