Toitíní pacáiste chaighdeánaithe/gan phatrún

Rith an dá Theach den Oireachtas an tAcht Sláinte Poiblí (Pacáistiú Caighdeánaithe Tobac) 2015 agus shínigh an tUachtarán isteach sa dlí é an 10 Márta 2015. Leasaítear ailt áirithe d’Acht 2015 le Cuid 5 den Bhille Sláinte (Forálacha Ilghnéitheacha) 2016.

An 29 Márta 2017, shínigh an tAire Corcoran Kennedy an tOrdú um Thosach Feidhme le haghaidh fhorálacha pacáistithe chaighdeánaithe an Achta Sláinte Poiblí (Pacáistiú Caighdeánaithe Tobac) 2015. Le síniú an ordaithe, ní mór gach táirge tobac a dhéanfar lena ndíol in Éirinn ón 30 Meán Fómhair 2017 i leith a chur ar fáil i bpacáistiú caighdeánaithe miondíola. Ceadaítear tréimhse sruthlaithe do tháirgí neamhchomhlíontacha, rud a fhágann go gceadaítear d’aon táirgí a dhéantar agus a chuirtear ar an margadh roimh an 30 Meán Fómhair fanacht ar an margadh ar feadh tréimhse 12 mhí (i.e. go dtí an 30 Meán Fómhair 2018).

Fágann pacáistiú caighdeánaithe go mbainfí gach cineál brandála de phacáistí tobac – is iad sin, trádmharcanna, lógónna, dathanna agus grafaicí. Chuirfí ainm an bhranda agus aon ainm malartach i láthair i gcló aonfhoirmeach do gach branda agus ní bheadh ach aon dath neodrach gan patrún amháin ar na pacáistí. Is iad seo na haidhmeanna atá ag pacáistiú caighdeánaithe:

  • gach pacáiste tobac a dhéanamh níos neamhtharraingtí do thomhaltóirí;
    • rabhaidh shláinte a dhéanamh níos sofheicthe; agus
    • a chinntiú nach gcuirfí tomhaltóirí amú faoi thionchar dochrach an tobac le pacáistiú.

Tá fianaise idirnáisiúnta ann ina dtugtar le fios gur féidir le pacáistiú caighdeánaithe (gan phatrún) laghdú a dhéanamh ar a tharraingtí atá táirgí tobac, méadú a dhéanamh ar a éifeachtaí atá foláirimh shláinte, agus laghdú a dhéanamh ar an gcumas atá ag pacáistiú tobac brandáilte tomhaltóirí a chur ar míthreoir maidir le tionchar díobhálach an tobac.

Is féidir rochtain a fháil anseo ar dhoiciméad treorach do mhiondíoltóirí, déantúsóirí agus dáileoirí táirgí tobac, do ghníomhaireachtaí forfheidhmithe agus don phobal.

Chomh maith le foráil a dhéanamh do phacáistiú caighdeánaithe táirgí tobac, rud eile a dhéantar le hAcht 2015 ná go dtugtar éifeacht pháirteach do Threoir 2014/40/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 3 Aibreán 2014 maidir le comhfhogasú dhlíthe, rialacháin agus fhorálacha riaracháin na mBallstát a bhaineann le táirgí tobac agus táirgí gaolmhara a mhonarú, a thíolacadh agus a dhíol.  Tháinig na forálacha d’Acht 2015 lena dtugtar éifeacht don Treoir i bhfeidhm an 20 Bealtaine 2016.