Tobac a Chaitheamh i bhFeithiclí i láthair leanaí

Rith an dá Theach den Oireachtas an tAcht um Chosaint Sláinte Leanaí (Deatach Tobac i bhFeithiclí Inneallghluaiste) 2014 agus shínigh an tUachtarán isteach sa dlí é an 25 Nollaig 2014.  Síníodh rialacháin a ghabhann leis an Acht freisin. Tháinig an tAcht agus na rialacháin araon i bhfeidhm an 1 Eanáir 2016. Leis an reachtaíocht sin, cuirtear cosc ar chaitheamh tobac i bhfeithiclí i láthair leanaí.