Rátaí Leitheadúlachta Caithimh Thobac

Is é an toradh carnach atá ar reachtaíocht na hÉireann um rialú tobac go dtí seo ná go bhfuil laghdú tagtha ar an líon daoine a bhíonn ag caitheamh tobac. Aimsíodh i dtorthaí an tsuirbhé Éire Shláintiúil a foilsíodh sa bhliain 2015 go mbíonn 19% den daonra (daoine atá 15 bliana d’aois agus níos sine) ag caitheamh tobac ar bhonn laethúil.

Deir 4% sa bhreis go gcaitheann siad tobac ó am go chéile.  Deir 8% de leanaí go gcaitheann siad tobac faoi láthair. Is laghdú é sin ó 12% sa bhliain 2010.